Skip to content

Zapora hematoencefalityczna

7 miesięcy ago

237 words

Zapora hematoencefalityczna Ostatnio za zaporę uważa się także układ hematoencefalityczny, pod którym należy rozumieć zespół opon mózgowych, ependymy komór mózgowych; plexus ćhorioideus oraz śródbłonek naczyń mózgowych. Jeżeli wstrzyknąć zwierzęciu barwnik do krwi, zabarwia on wszystkie tkanki z wyjątkiem mózgu, plexus horwideus i płynu mózgowo- rdzeniowego. Uszkodzenie układu hematoenfalitycznego przez rozmaite ciała trujące wywołuje przenikanie barwnika do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego. 10. Czynniki swoiste w zakażeniu Oprócz istnienia zapór zewnętrznych i wewnętrznych, które chronią ustrój przed zakażeniem, we krwi istnieją inne czynniki, które zabezpieczają ustrój przed ogólnym zakażeniem drobnoustrojami. Są to swoiste ciała obronne, które unieszkodliwiają drobnoustroje, nie pozwalają im na rozmnażanie się i powodują ich śmierć. Te swoiste ciała warunkują odporność w ścisłym tego słowa znaczeniu – w przeciwieństwie do wyżej opisanych zapór, które warunkuj ą oporność na zakażenie. Jeżeli drobnoustrój szczęśliwie uniknął działania tych rozmaitych szkodliwych dla niego czynników, może wtedy usadowić się w jakimś narządzie, rozmnażać się i wywoływać odczyn ustroju w postaci choroby zakaźnej. Obrona ustroju przed zakażeniem zależy więc od: l) zdolności ustroju usuwania drobnoustrojów na zewnątrz; 2) zdolności elementów komórkowych – fagocytozy i 3) obecności we krwi swoistych ciał. Dwa ostatnie czynniki powodują śmierć drobnoustrojów. [hasła pokrewne: altermed katowice, węzły chłonne nadobojczykowe, dyżury aptek sandomierz ]

0 thoughts on “Zapora hematoencefalityczna”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice dyżury aptek sandomierz węzły chłonne nadobojczykowe