Skip to content

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 5

7 miesięcy ago

446 words

Wskaźniki zachorowalności w 9 336 662 osobach-latach nieużywania, podczas których 2260 kobiet miało udar zakrzepowy, a 1228 miało zawał mięśnia sercowego, wynosiły 24,2 i 13,2 na 100 000 osobolat, przy czym wyższe były przede wszystkim ze względu na starszy wiek i wyższą częstotliwość warunków predysponujących wśród nieużytkowników. Ryzyko wśród poprzednich użytkowników było podobne do ryzyka u kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej. Współczynnik częstości udaru zakrzepowego u wcześniejszych użytkowników w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały hormonalnej antykoncepcji, wynosił 1,04 (95% CI, 0,95 do 1,15), a w przypadku zawału serca 0,99 (95% CI, 0,86 do 1,13).
Po rozwarstwieniu danych dla aktualnych użytkowników antykoncepcji hormonalnej, zgodnie z dawką estrogenu, progestyną i drogą podawania, oszacowaliśmy surowe wskaźniki zapadalności i skorygowano względne ryzyko zdarzeń zakrzepowych dla użytkowników w porównaniu do nieużytkowników (Tabela 2). Oszacowane względne ryzyko zawału zakrzepowego i zawału mięśnia sercowego u użytkowników złożonych doustnych pigułek antykoncepcyjnych, które obejmowały etynyloestradiol w dawce 30 do 40 ?g, nie różniło się istotnie w zależności od rodzaju progestyny, w zakresie od 1,40 do 2,20 udaru i od 1,33 do 2,28 w przypadku zawału mięśnia sercowego. W obu punktach końcowych oszacowania ryzyka były najniższe w przypadku pigułek antykoncepcyjnych zawierających norgestimat lub octan cyproteronu i były najwyższe w przypadku tych, które zawierały noretindron lub desogestrel (tabela 2).
W przypadku kobiet, które stosowały desogestrel przy zmniejszonej dawce etynyloestradiolu (20 ?g) w porównaniu z osobami, które nie stosowały leku, względne ryzyko udaru zakrzepowego i zawału serca wyniosło 1,53 (95% CI, 1,26 do 1,87) i 1,55 (95% CI, 1,13 do 2,13). W przypadku kobiet, które stosowały drospirenon z etynyloestradiolem w dawce 20 ?g, względne ryzyko udaru zakrzepowego wynosiło 0,88 (95% CI, 0,22 do 3,53); w tej grupie nie było zawałów mięśnia sercowego.
Żaden z produktów zawierających tylko progestagen, w tym IUD z podaniem lewonorgestrelu i implanty podskórne, nie zwiększył istotnie ryzyka udaru zakrzepowego ani zawału mięśnia sercowego (Tabela 2), ale liczby te były niewielkie w przypadku kilku z tych grup. Natomiast względne ryzyko udaru zakrzepowego wynosiło 3,15 (95% CI, 0,79 do 12,6) wśród kobiet, które stosowały plastry antykoncepcyjne i 2,49 (95% CI, 1,41 do 4,41) wśród osób, które używały pierścienia pochwowego. Liczba zawałów mięśnia sercowego była zbyt niska, by dostarczyć wiarygodnych szacunków.
Analiza skorygowana o różnice w typie progestyn, wieku i roku kalendarzowego wykazała, że skojarzone doustne środki antykoncepcyjne z dawkami etynyloestradiolu 20 ?g, 30 do 40 ?g i 50 ?g były związane z względnym ryzykiem udaru skrzeplenia wynoszącego 1,60 (95% CI, 1,37 do 1,86), 1,75 (95% CI, 1,61 do 1,92) i 1,97 (95% CI, 1,45 do 2,66), odpowiednio (P = 0,24 dla trendu)
[przypisy: sklerotyzacja kości, ihit warszawa, internus pulawy ]

0 thoughts on “Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: ihit warszawa internus pulawy sklerotyzacja kości