Skip to content

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego czesc 4

7 miesięcy ago

542 words

Mianem oznaczającym liczbę przypadków śmiertelności była liczba kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi na początku 10-letniego okresu, a licznikiem była liczba zgonów z powodu raka piersi w ciągu 10 lat od rozpoznania. Zbliżenia
Wielkość naddiagnozy
Zwiększona częstość występowania małych guzów jest wczesnym wskaźnikiem efektu przesiewowego, który może być wynikiem skutecznego badania przesiewowego lub nadmiernej diagnozy. Zakładając stabilną podstawową częstość występowania ciężaru choroby i brak rozpoznania guzów, dodatkowe wykrywanie małych guzów powinno towarzyszyć odpowiednie zmniejszenie dużych guzów w czasie. Innymi słowy, potencjalną korzyścią z badań przesiewowych jest identyfikacja kobiet, w przypadku których większe guzy są przeznaczone do opracowania i wczesnego rozpoznania nowotworu, gdy ich guzy są jeszcze małe. Zmniejszenie częstości występowania większych guzów sugeruje, że występuje wcześniejsze wykrycie – konieczny, ale niewystarczający warunek skriningu prowadzący do obniżenia śmiertelności (z drugim warunkiem jest to, że wcześniejsze leczenie tych guzów musi być bardziej skuteczne niż leczenie po klinicznym prezentacja). Stopień, w jakim diagnoza dodatkowych mniejszych guzów przewyższa spadek częstości występowania większych guzów, zbliża się do wielkości nadmiernej diagnozy w populacji.
Względny wkład ulepszonego leczenia raka w porównaniu z badaniem przesiewowym
Analizy względnego udziału ulepszonego leczenia raka piersi w porównaniu z badaniem przesiewowym w celu obniżenia śmiertelności z powodu raka piersi były ograniczone do większych guzów (guzy inwazyjne o wielkości .2 cm). To ograniczenie zostało ustalone z dwóch powodów: potencjalna korzyść z badania przesiewowego w obniżaniu śmiertelności powinna być mediowana głównie przez zmniejszenie częstości występowania większych guzów, a przypadek śmiertelności jest względnie bezstronnym oszacowaniem efektu leczenia w przypadku większych guzów, ponieważ te guzy są wykrywane głównie klinicznie, co minimalizuje błędy związane z czasem, długością i nadmierną diagnozą. Czasochłonność odnosi się do przeszacowania czasu przeżycia u kobiet z guzami wykrytymi w badaniach przesiewowych (w stosunku do guzów wykrytych przez objawy przedmiotowe i podmiotowe), gdy przeżycie mierzy się od rozpoznania. Obciążenie długością odnosi się do przeszacowania czasu przeżycia u kobiet z guzami wykrytymi w badaniach przesiewowych, z przeszacowaniem spowodowanym względnym nadmiarem przypadków postępujących powoli; przypadki te są nieproporcjonalnie identyfikowane poprzez badanie przesiewowe, ponieważ prawdopodobieństwo wykrycia jest wprost proporcjonalne do czasu, w którym są one wykrywalne. Przekroczenie naddiagnozy odnosi się do przeszacowania czasu przeżycia u kobiet z guzami wykrytymi w badaniach przesiewowych, z przecenieniem spowodowanym przez włączenie pseudodisezy – choroby subklinicznej, która nie stałaby się jawna, zanim pacjent umrze z innych przyczyn. (Dalsze szczegóły dotyczące tych błędów można znaleźć na stronie http://ecp.acponline.org/journals/ecp/marapr99/primer.pdf.)
Udział ulepszonego leczenia w zmniejszaniu śmiertelności z powodu raka piersi przy braku badań przesiewowych został przybliżony poprzez utrzymywanie stałej częstości występowania na poziomie preselekcyjnym i zastosowanie zmniejszenia częstości śmiertelności w zależności od wielkości w miarę upływu czasu w coraz bardziej skutecznej terapii systemowej.
[podobne: triderm masc, pilates efekty po miesiącu, alarm wybudzeniowy ]

0 thoughts on “Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Dobry dentysta Kraków[…]

Powiązane tematy z artykułem: alarm wybudzeniowy pilates efekty po miesiącu triderm masc