Skip to content

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad

7 miesięcy ago

498 words

Analiza pośrednia wykazała silne, uprzednio nierozpoznane skojarzenie miopatii z 80 mg symwastatyny na dobę i jednoczesne stosowanie amiodaronu (względne ryzyko około 10). W związku z tym uczestnicy przyjmujący amiodaron otrzymywali 20 mg symwastatyny na dobę (niezależnie od ich pierwotnego przypisania), a leczenie amiodaronem jest obecnie przeciwwskazane z zastosowaniem większych dawek symwastatyny.11 Postawiliśmy hipotezę, że podobnie mogą istnieć silne związki między miopatią a dużymi dawkami schematy statyn i warianty genetyczne, szczególnie te wpływające na stężenie statyn we krwi. Wcześniejsze badania uwzględniały znaczenie miopatii różnych kandydujących genów, takich jak CYP3A4, który bierze udział w metabolizmie pewnych statyn, 3 geny kodujące polipeptydy transportujące aniony organiczne, 12 z których niektóre są związane z eliminacją statyny, a geny zaangażowane w Obserwowano niedobory ubichinonu (koenzymu Q10) 13. Stwierdzono występowanie powiązań genetycznych z miopatią, bóle mięśniowe lub nietolerancją wywołaną statyną, 14,15, ale żadna z nich nie była statystycznie przekonująca, ze względu na dużą liczbę potencjalnych genów i polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP). .13-17 Ponadto, widoczne różnice w ryzyku miopatii w tych badaniach mogły zostać zakłócone przez różnice w schematach statyn i jednoczesnym stosowaniu innych leków.4 Stosunkowo duża liczba przypadków miopatii wśród pacjentów przyjmujących wysokie dawki symwastatyny w badaniu SEARCH i włączenie dobrze dobranych kontroli z tej samej populacji pozwoliło nam na przeprowadzenie badania asocjacji genomewide z od mocy do wykrywania wariantów genetycznych, które mają prawdopodobnie duże efekty.
Metody
Uczestnicy i próbki w wyszukiwarce
W okresie od września 1998 r. Do października 2001 r. Śledczy w badaniu SEARCH losowo przydzielili 12 064 uczestników ze Zjednoczonego Królestwa, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, aby otrzymywali albo 80 mg, albo 20 mg symwastatyny dziennie. 10 Zatwierdzenie otrzymano od komisji etycznych uczestniczących instytucji , a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę. Podczas każdej kolejnej oceny (2, 4, 8 i 12 miesięcy, a następnie co 6 miesięcy) uczestnicy byli pytani o nowy, niewyjaśniony ból lub osłabienie mięśni, a następnie pobrano krew do pomiarów kinaz kreatyniny i aminotransferazy alaninowej na laboratorium centralne. We wrześniu 2006 r. Zdecydowana miopatia (tj. Objawy mięśniowe, z poziomami kinazy kreatynowej ponad 10-krotnie przekraczającymi górną granicę prawidłowego zakresu) rozwinęła się u 49 spośród 6031 uczestników, którzy otrzymali 80 mg symwastatyny . Uznano, że dodatkowych 49 uczestników miało początkową miopatię na podstawie ich profilu bezpieczeństwa we krwi (poziom kinazy kreatynowej był wyższy niż 3-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu i 5-krotności poziomu podstawowego, a także aminotransferazy alaninowej poziom, który był więcej niż 1,7 razy wartości początkowej bez podwyższonego poziomu aminotransferazy alaninowej podczas żadnej innej wizyty), niezależnie od tego, czy wystąpiły objawy mięśniowe. Przeciwnie, tylko 2 określone i 6 początkowych przypadków zidentyfikowano wśród 6033 uczestników, którzy zostali przypisani do otrzymywania 20 mg symwastatyny.
Studium miopatii zostało zaprojektowane, przeanalizowane i zinterpretowane wspólnie przez członków komitetu pisarskiego
[patrz też: spóźniająca się miesiączka, pilates efekty po miesiącu, alarm wybudzeniowy ]

0 thoughts on “Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad”

Powiązane tematy z artykułem: alarm wybudzeniowy pilates efekty po miesiącu spóźniająca się miesiączka