Skip to content

Umiesnienie krtani

7 miesięcy ago

167 words

Umięśnienie krtani i jest umięśnieniem trzewnym, skrzelopochodnym, czego wyrazem jest jego unerwienie przez n. błędny. Umięśnienie to składa się z szeregu drobnych jednostek mięśniowych prążkowanych, których działalność sprowadza się do następujących zadań zasadniczych: a) napinanie fałdów głosowych, b) zamykanie głośni (glottis), c) przewężanie części głosowej głośni (pars vocalis glottidis), d) rozszerzanie części głosowej krtani i głośni i wreszcie e) zamykanie wejścia do krtani (aditus ad laryngem). Znaczenie niektórych określeń, wymienionych tutaj, będzie wyjaśnione nieco później. Analizę jednostek mięśniowych przeprowadzimy zgodnie z wyłuszczonym wykazem czynnościowym. 1) M. pierscienno-palcowaty (m. cricothyreoideus) jest pasmem ułożonym na powierzchni zewnętrznej krtani, ciągnącym się od luku chrz. pierścieniowatej do krawędzi tylnej albo do powierzchni zewnętrznej blaszki chrz. tarczowatej. [więcej w: fenomed, patrycja mikula instagram, torbiel najądrza ]

0 thoughts on “Umiesnienie krtani”

Powiązane tematy z artykułem: fenomed patrycja mikula instagram torbiel najądrza