Skip to content
7 miesięcy ago

202 words

Układ moczowy Podobnie dzieje się i w drogach moczowych, przez które może przeniknąć zarazek. Zarazek w drogach moczowych -zostaje unieszkodliwiony przez kwaśne oddziaływanie moczu, przez spłukiwanie moczem i przez śluz pęcherza moczowego. Zasadowe oddziaływanie moczu sprzyja rozwojowi zarazka. 6. Filtry krwi Mimo tych licznych zapór zarazek w warunkach sprzyjających może przedostać się do wnętrza ustroju. Lecz i tutaj występują znów rozmaite filtry, które zatrzymują zarazki i usuwają je. Do krwi mogą przedostać się różne zarazki, co powoduje chwilową bakteriemię. Krew jednak szybko oczyszcza się z zarazków rzez zatrzymanie ich w śledzionie wątrobie, gdzie ulegają fagozytozie; i wydalaniu przez nerki z moczem na zewnątrz i z wątroby ze światła jelita. Wątroba więc, śledziona i nerki łatwo oczyszczają krew z drobnoustrojów, które przedostały się do krwi. Wątroba, jak wiemy z fizjologii, zatrzymuje i przerabia różne szkodliwe dla ustroju wytwory przemiany materii; substancje koioidowe różnego pochodzenia i wytwory bakteryjnej przemiany materii. Zatrzymywanie ciał koloidowych w wątrobie związane jest z elementami układu siateczkowo-śródbłonkowego, których w wątrobie jest bardzo dużo. [patrz też: dp med jabłonna, fenomed, ihit warszawa ]

0 thoughts on “Uklad moczowy”

Powiązane tematy z artykułem: dp med jabłonna fenomed ihit warszawa