Skip to content
7 miesięcy ago

225 words

TEORIE ODPORNOŚCI W związku z czynnikami obronnymi ustroju, które warunkują niewrażliwość ustroju na zakażenie mimo przedostania się zarazka do jego wnętrza, wysunięto dwie zasadnicze teorie powstawania odporności ustroju na działanie zarazków. Jedna – to teoria komórkowa. (celularna) Miecznikowa, druga – teoria humoralna Buchnera. Obie te teorie, chociaż na pozór bardzo różne, z biegiem lat wyrównują swoje odrębności i dziś możemy powiedzieć, że to teorie wzajemnie uzupełniające się. Powstałe z biegiem lat inne teorie są raczej teoriami starającymi się wytłumaczyć mechanizmy warunkujące zarówno teorię komórkową jak i humoralną. Teoria komórkowa Miecznikow twierdzi, że podstawą zjawiska odporności jest wewnątrzkomórkowe trawienie drobnoustrojów, które związane jest z ogólnym-odżywianiem komórek. Badał on różne ustroje od jednokomórkowców aż do ssaków wysuwając wniosek, że zjawisko odporności związane jest z fagocytozą. Tak np. pełzaki (amoeba), które czerpią pożywienie z otaczającego ich płynu, żywią się przeważnie bakteriami i nie podlegają chorobom, jeżeli liczba wchłoniętych bakterii nie jest duża,. Pełzaki lekko trawią np. grzybek Microsphaera, jeżeli jednak ilość wchłoniętego do komórki grzyba będzie duża, to pełzak nie może go strawić i powstaje choroba doprowadzająca do śmierci pełzaka. [hasła pokrewne: sanatorium nad kryniczanką, altermed katowice, pilates efekty po miesiącu ]

0 thoughts on “TEORIE ODPORNOSCI”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice pilates efekty po miesiącu sanatorium nad kryniczanką