Skip to content

Tag: węzły chłonne nadobojczykowe

Przewód pokarmowy

7 miesięcy ago

204 words

Przewód pokarmowy Przewód pokarmowy jest również dużą zaporą dla zarazków i posiada liczne urządzenia obronne. W jamie ustnej zachodzi mechaniczne oczyszczanie błon śluzowych przez spłukiwanie ich ślin oraz istnieje duża zdolność fagocytarna leukocytów śliny i jej bakteriobójczość. W migdałkach znajduje się również duża liczba leukocytów, które fagocytują i chronią ustrój od wtargnięcia zarazków do krwi.…

W zoladku zarazki gina dzieki o:becnosci kwasu solnego

7 miesięcy ago

208 words

W jelitach cienkich chroni ustrój przed wtargnięciem chorobotwórczych zarazków bakteriobójcza właściwość wydzieliny nabłonka jelit cienkich, mimo że w jelitach dzięki rozbijaniu substancji pokarmowych i oddziaływaniu zasadowemu są wszelkie warunki do rozmnażania się bakterii chorobotwórczych. W jelitach grubych chroni ustrój przed zarazkiem śluz kiszek i, flora bakteryjna, stwarzając niepomyślne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych, które muszą…

Zapora hematoencefalityczna

7 miesięcy ago

237 words

Zapora hematoencefalityczna Ostatnio za zaporę uważa się także układ hematoencefalityczny, pod którym należy rozumieć zespół opon mózgowych, ependymy komór mózgowych; plexus ćhorioideus oraz śródbłonek naczyń mózgowych. Jeżeli wstrzyknąć zwierzęciu barwnik do krwi, zabarwia on wszystkie tkanki z wyjątkiem mózgu, plexus horwideus i płynu mózgowo- rdzeniowego. Uszkodzenie układu hematoenfalitycznego przez rozmaite ciała trujące wywołuje przenikanie barwnika…

fagocyty

7 miesięcy ago

175 words

W bardzie) złożonym ustroju, jak np. u pchły wodnej (Dophnia), występuje to sarno, Mianowicie zakażenie jej grzybem Monospora cuspidata wywołuje fagocytarne zjawiska, sprowadzające się do przypływu do przewodu pokarmowego fagocytów, które wychwytują i trawią zarodniki grzyba. Jeżeli fagocyty nie zdołają szybko zniszczyć zarodników, to część z nich przerasta dając postacie wegetatywne, które już nie poddają…

UKLAD ODDECHOWY

7 miesięcy ago

157 words

UKŁAD ODDECHOWY (. systema respiratorium) Układ oddechowy ssaków może być uważany za wyosobnioną część układu pokarmowego, mającą za główne zadanie dostarczanie ustrojowi pożywienia gazowego, jakim jest tlen. W równej mierze ważna jest czynność wydalnicza układu oddechowego, polegająca na usuwaniu z ustroju jednego z końcowych produktów przemiany materii, tj. dwutlenku węgla. Powyższe określenia odnoszą się do…

przejaw morfogenetyczny

7 miesięcy ago

181 words

Nie zdziwi nas przeto, że wszelki przejaw morfogenetyczny, odbywający się w obrębie układu oddechowego, odbija się niezwłocznie w sposób przystosowawczy na układzie krwionośnym. Zarówno historia rozwoju osobniczego kręgowców, jak i ich rozwoju rodowego dostarczają pod tym względem mnóstwo przekonywających dowodów Układ oddechowy, rozpatrywany w niniejszym rozdziale, jest w rzeczywistości tylko szeregiem początkowym ogniw długiego ,łańcucha…

Przewód nosowy srodkowy

7 miesięcy ago

197 words

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi med. ), położony między małżowiną nosową i małżowiną szczękową, stanowi okolicę jamy nosowej w której powstają, a później uchodzą – zatoki przynosowe (sinus paranasalees). Przewód nosowy dolny (meatus nasi inf. ) znajduje się między małżowiną szczękową i dnem (solum) jamy nosowej i stanowi drogę, którą przedostaje się . Położenie nozdrzy…

Chrzastka tarczowata

7 miesięcy ago

205 words

Z powyższego wynika, że krtań przedstawia rodowodowo bliski związek z częścią skrzelową gardzieli. Chrząstka tarczowata (cart, thyreoidea) powstaje z połączenia dwóch blaszek (laminaej, prawej i lewej, łączących się ze sobą swymi krawędziami brzusznymi pod kątem ostrym, otwartym ku górze. W każdej z blaszek rozróżniamy wolną – krawędź górną (margo sup. ),-krawędź przednią (margo ant. ),…

Wynikiem ostatecznym jest napiecie faldu glosowego

7 miesięcy ago

131 words

Podczas skurczu omawiany mięsień przechyla w dół chrz. tarczowatą dookoła osi poprzecznej, przechodzącej przez jej rogi tylne, co powoduje oddalenie kąta dwuściennego (angulus biparietalis) od wyrostka głosowego chrz. nalewkowatej. Wynikiem ostatecznym jest napięcie fałdu głosowego (plica v ocalis), ciągnącego się między kątem dwuściennym i wyrostkiem głosowym. Jest rzeczą znaną z fizyki, że zwiększenie napięcia struny…