Skip to content

Tag: vibin mini skutki uboczne

Przewód pokarmowy

6 miesięcy ago

204 words

Przewód pokarmowy Przewód pokarmowy jest również dużą zaporą dla zarazków i posiada liczne urządzenia obronne. W jamie ustnej zachodzi mechaniczne oczyszczanie błon śluzowych przez spłukiwanie ich ślin oraz istnieje duża zdolność fagocytarna leukocytów śliny i jej bakteriobójczość. W migdałkach znajduje się również duża liczba leukocytów, które fagocytują i chronią ustrój od wtargnięcia zarazków do krwi.…

Kazde z oskrzeli rozgalezia sie obficie

7 miesięcy ago

218 words

Każde z oskrzeli rozgałęzia się obficie, tworząc –drzewo oskrzelowe (arbor bronchialis}, którego gałązki końcowe kończą się drobnymi-woreczkami płucnymi (acini pulmonales), których ściany są usiane wymienionymi już wielokrotnie –pęcherzykami płucnymi (alreoli pulmonales}, Ogólna ich liczba wynosi u człowieka od 150 milionów do czterech miliardów, tworząc razem powierzchnię chłonną oddechową obliczaną na 80-130 m2 Powyższe dane ilustrują…

Caloksztalt tych pasem miesniowych ujmujemy pod nazwa-miesniówki tchawiczej

7 miesięcy ago

187 words

Całokształt tych pasem mięśniowych ujmujemy pod nazwą-mięśniówki tchawiczej (muscularis trachealis ), Napięcie tej mięśniówki reguluje światło tchawicy w zależności od potrzeb i dlatego średnica przewodu tchawiczego jest zawsze większa na zwłokach, aniżeli u ssaka żywego. Stany napięcia i skurczów mięśniówki tchawiczej są pod kontrolą – n. błędnego. Wspomniałem, że ścianę błoniastą charakteryzuje głównie obecność. mięśniówki…

Chemioterapia z radioterapią AD 6

7 miesięcy ago

428 words

W grupie ABVD występowała mniejsza szybkość uwolnienia od postępu choroby niż w grupie radioterapii (12-letnie szacunki, 87% vs. 92%, współczynnik ryzyka progresji choroby, 1,91, 95% CI, 0,99 do 3,69; P = 0,05); nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku przeżycia wolnego od zdarzeń (12-letnie szacunki, 85% vs. 80%, współczynnik ryzyka dla zdarzenia, 0,88, 95% CI, 0,54…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej cd

7 miesięcy ago

513 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali przypisanego schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych zostali losowo przydzieleni do otrzymywania ustalonej kombinacji kandesartanu w dawce 16 mg na dobę i hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg na dobę lub placebo; uczestnicy byli losowo przydzielani do otrzymywania rozuwastatyny w dawce 10 mg na dobę lub placebo (ryc. S2…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad

7 miesięcy ago

526 words

Proces miał strukturę czynnikową 2 na 2. W badaniu oceniano obniżenie poziomu cholesterolu z rozuwastatyną w dawce 10 mg na dobę, obniżenie ciśnienia krwi kandesartanem w dawce 16 mg na dobę oraz hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg na dobę, oraz połączenie obu interwencji w celu zapobiegania zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród osób, które nie chorowały na układ…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad

7 miesięcy ago

533 words

Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na skuteczności i bezpieczeństwie połączenia obniżenia cholesterolu LDL i obniżenia ciśnienia krwi w porównaniu z placebo. Metody Projekt testowy i nadzór Badanie Heart Precomes Prevention Evaluation (HOPE) -3 to wieloośrodkowe, długoterminowe, międzynarodowe, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie z zastosowaniem schematu czynnikowego 2 na 2. Ocenialiśmy obniżenie cholesterolu za pomocą rozuwastatyny…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 7

7 miesięcy ago

485 words

HOPE-3 dostarcza nowych dowodów na korzyść terapii statynami w populacjach chińskich i innych azjatyckich oraz w populacjach latynoskich, oprócz białych populacji. JUPITER (Uzasadnienie stosowania statyn w zapobieganiu: próba interwencyjna oceniająca rozuwastatynę) 5, która obejmowała tylko pacjentów z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego (> 2,0 mg na litr) i cholesterolem LDL wynoszącym 130 mg na decylitr (3,37…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 6

7 miesięcy ago

537 words

Nie było znaczącej heterogenności w skutkach terapii skojarzonej w podgrupach określonych według wieku, płci, rasy lub grupy etnicznej. Samo obniżenie poziomu cholesterolu a obniżenie ciśnienia krwi Wystąpiła nieistotna tendencja do zmniejszenia ryzyka pierwszego wyniku leczenia skojarzonego z rozuwastatyną i placebo niż z kandesartanem i hydrochlorotiazydem oraz placebo (odpowiednio 122 uczestników [3,8%] i 147 [4,6%], współczynnik…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 5

7 miesięcy ago

527 words

Różnica w ciśnieniu krwi była podobna w przypadku uczestników przypisanych do kandesartanu-hydrochlorotiazydu w monoterapii w porównaniu do placebo; różnica w poziomie cholesterolu LDL była podobna w przypadku uczestników przydzielonych do samej rosuwastatyny w porównaniu do placebo. Wyniki kliniczne Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne, wtórne i inne. Rysunek 2.