Skip to content

Tag: triderm masc

W krezce jelitowej przebiega krezkowa przednia

7 miesięcy ago

172 words

W skutek niepomiernego rozrostu jelita cienkiego krezka jelitowa (mesenterium) wydłuża się znacznie swym –brzegiem jelitowym (marga intestinalis), brzeg zaś przytwierdzający ją do ściany grzbietowej jamy brzusznej czyli – nasada krezkowa (radix mesenterii) nie wykazuje większych zmian wzrostu. Należy tutaj zaznaczyć, że wspomniana nasada krezkowa obfituje w ciałka czuciowe, co tłumaczy bóle przy ciągnieniu jej w…

Jama nosowa ssaka doroslego jest podzielona

7 miesięcy ago

152 words

Jama nosowa ssaka dorosłego jest podzielona – przegrodą nosową (septum nasi) na dwie symetryczne polowy, prawą i lewą. W skład przegrody nosowej wchodzi –przegroda nosowa chrząstkowa (septum nasi cartilagineum) oraz blaszka prostopadła k. sitowej (lamina perpendicularis ossis. ethmoidalis). Do jam nosowych ,prowadzą – nozdrza (nares), umieszczone na -wierzchołku (apex)-nosa zewnętrznego (nasus externus).

w polozeniu wewnatrznozdrzowym krtan jest niejako wcisnieta iw obrab pietra górnego gardzieli

7 miesięcy ago

219 words

Innymi słowy, w położeniu wewnątrznozdrzowym krtań jest niejako wciśnięta iw obrąb piętra górnego gardzieli (epipharynx), natomiast w położeniu podnozdrzowym jest ona osunięta w dół. Położeniem pierwotnym jest położenie wewnątrznozdrzowe krtani, charakteryzujące zarodki, waleniowate (Cetacea) i w mniejszym stopniu również Kopytowce i Miesożerne. Rozumie się samo przez się, że w tym położeniu otrzymuje się maximum bezpieczeństwa…

Wynikiem ostatecznym jest napiecie faldu glosowego

7 miesięcy ago

131 words

Podczas skurczu omawiany mięsień przechyla w dół chrz. tarczowatą dookoła osi poprzecznej, przechodzącej przez jej rogi tylne, co powoduje oddalenie kąta dwuściennego (angulus biparietalis) od wyrostka głosowego chrz. nalewkowatej. Wynikiem ostatecznym jest napięcie fałdu głosowego (plica v ocalis), ciągnącego się między kątem dwuściennym i wyrostkiem głosowym. Jest rzeczą znaną z fizyki, że zwiększenie napięcia struny…

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka

7 miesięcy ago

211 words

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka. Najwęższym jej miejscem jest część środkowa, w której widnieją dwa grube, podłużne fałdy, prawy i lewy. Są to wielokrotnie już wspominane fałdy głosowe (plicae vocalee), ciągnące się symetrycznie od kąta dwuściennego do chrz. nalewkowatych. Są one utworzone przez śluzówkę o nabłonku wielowarstwowym płaskim, pod którą znajduje się więzadło głosowe,…

Oskrzela

7 miesięcy ago

233 words

Oskrzela (bronchi]. Każde z dwóch oskrzeli (prawego i lewego) ma postać stosunkowo krótkiego przewodu, przenikającego poprzez. – wnękę płucną (hilus pulmanie) do wnętrza miąższu płucnego . Tutaj oskrzele ciągnie się w kierunku podstawy płnc, oddając po drodze szereg nieco węższych oskrzeli wtórnych (bronchii secundarii): -grzbietowych (broncliii sec, dorsales), oraz brzusznych (bronchii sec. verurales), Jak nadmieniłem…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 4

7 miesięcy ago

413 words

Przeprowadzono testy wrażliwości dla trzech okresów: 1995-1999, 2000-2004 i 2005-2009. Wyniki Wydarzenia zakrzepowe w kohorcie badania Badanie przesiewowe, wykluczenia i cenzorowanie danych. Pokazano liczbę kobiet, które spełniły różne kryteria wykluczenia i tych, dla których dane zostały ocenzurowane. IUD oznacza urządzenie wewnątrzmaciczne.

Chemioterapia z radioterapią AD 5

7 miesięcy ago

377 words

Szacowana mediana czasu obserwacji wynosiła 12 lat. Zakończono procesy przeglądania danych i rozwiązywania zapytań, a baza danych została zablokowana 15 lipca 2011 r. Wyniki Pacjenci Szczegółowy opis charakterystyki pacjentów i leczenia, które otrzymali, został opublikowany poprzednio14 i jest również podany w dodatkowym dodatku. W okresie od stycznia 1994 r.

Chemioterapia z radioterapią AD 9

7 miesięcy ago

458 words

Badanie przeprowadzone przez Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka objęło pacjentów w latach 1993-1999 i ustaliło strategię skojarzonej radioterapii z chemioterapią obejmującą radioterapię w terenie jako standard opieki. Wyniki te zostały zaktualizowane w 2007,10, a przy medianie okresu obserwacji 7,7 roku, przewidywane 10-letnie wyniki w grupie leczenia skojarzonego wskazują na 97% całkowitego przeżycia i stawka…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 5

7 miesięcy ago

61 words

Poziom cholesterolu LDL (zmierzony w podpróbie uczestników opisanych w sekcji Metody) wynosił 39,6 mg na decylitr (1,02 mmol na litr) niższy w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo po roku, 34,7 mg na decylitr (0,90 mmol na litr) niższy po 3 latach i 29,5 mg na decylitr (0,76 mmol na litr) niższy pod koniec badania…