Skip to content

Tag: torbiel najądrza

Jama nosowa

7 miesięcy ago

147 words

Jama nosowa oraz przewody ujściowe (meatus terminales) kończą się w tyle – nozdrzami tylnymi (choanae), otwierającymi się do części nosowej gardzieli (epipharyn). Pod względem czuciowym (ale nieswoistym) śluzówka nosowa jest unerwiona przez drugą gałąź n. trójdzielnego. W śluzówce tej powstaje wiele odruchów, z których najbardziej rzucający się w oczy jest – odruch kichania. Powietrze wdychane,…

Umiesnienie krtani

7 miesięcy ago

167 words

Umięśnienie krtani i jest umięśnieniem trzewnym, skrzelopochodnym, czego wyrazem jest jego unerwienie przez n. błędny. Umięśnienie to składa się z szeregu drobnych jednostek mięśniowych prążkowanych, których działalność sprowadza się do następujących zadań zasadniczych: a) napinanie fałdów głosowych, b) zamykanie głośni (glottis), c) przewężanie części głosowej głośni (pars vocalis glottidis), d) rozszerzanie części głosowej krtani i…

chrzastki nalewkowate

7 miesięcy ago

127 words

Każda z obu – chrząstek nalewkowatych (cartt. arytaenoideae) ma kształt maleńkiej czterościennej piramidy. – Podstawa (basie) tej piramidy stanowi powierzchnię stawową, służącą do połączenia z podobną powierzchnią umieszczoną na blaszce chrz. pierścieniowatej. W stawie tym, wzmocnionym pewną ilością drobnych więzadełek, odbywają się ruchy obrotowe chrząstki nalewkowatej dookoła osi ciągnącej się od jej wierzchołka (apex) do…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 3

7 miesięcy ago

407 words

Dane dotyczące kobiet zostały czasowo ocenzurowane podczas ciąży, która została zdefiniowana jako okres od poczęcia do 3 miesięcy po porodzie (lub miesiąc po aborcji lub zakończeniu ciąży ektopowej). Dane od kobiet z zaburzeniami krzepnięcia zostały ocenzurowane w dniu zarejestrowania pierwszej diagnozy (Tabela 1S w Dodatku Uzupełniającym). Wreszcie, informacje na temat nawyków palenia uzyskano z Krajowego…

Chemioterapia z radioterapią AD 7

7 miesięcy ago

356 words

Wśród pacjentów losowo przydzielonych do grupy radioterapii tempo uwalniania z postępu choroby było wyższe wśród pacjentów z niekorzystnym profilem ryzyka (tj. Pacjentów, którzy otrzymywali subtotalną radioterapię węzłową plus ABVD) niż u pacjentów o korzystnym profilu ryzyka (tj. , pacjenci, którzy otrzymali jedynie subtotalną radioterapię węzłową) (szacunki 12-letnie, 94% vs. 87%, współczynnik ryzyka progresji choroby z…

Chemioterapia z radioterapią AD 10

7 miesięcy ago

290 words

Wyniki pokazują, że poprawa długoterminowego przeżycia jest mniej zależna niż wcześniej zakładano na dalsze zmniejszanie liczby zgonów z powodu postępującego chłoniaka Hodgkina, a zamiast tego podkreśla potrzebę leczenia, które nie doprowadzi do śmierci z powodu skutków późnego leczenia. Dlatego punkty końcowe próby powinny zostać na nowo zdefiniowane, aby uchwycić znaczenie zgonów z przyczyn innych niż…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 5

7 miesięcy ago

61 words

Poziom cholesterolu LDL (zmierzony w podpróbie uczestników opisanych w sekcji Metody) wynosił 39,6 mg na decylitr (1,02 mmol na litr) niższy w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo po roku, 34,7 mg na decylitr (0,90 mmol na litr) niższy po 3 latach i 29,5 mg na decylitr (0,76 mmol na litr) niższy pod koniec badania…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej cd

7 miesięcy ago

513 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali przypisanego schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych zostali losowo przydzieleni do otrzymywania ustalonej kombinacji kandesartanu w dawce 16 mg na dobę i hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg na dobę lub placebo; uczestnicy byli losowo przydzielani do otrzymywania rozuwastatyny w dawce 10 mg na dobę lub placebo (ryc. S2…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego

7 miesięcy ago

542 words

Podwyższone ciśnienie krwi i podwyższony cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Obniżenie obydwu powinno znacząco zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Metody W badaniu z modelem czynnikowym 2 na 2 losowo przydzielono 12 705 uczestników z grupy pośredniego ryzyka, u których nie wystąpiła choroba sercowo-naczyniowa rozuwastatyny (10 mg na dobę) lub placebo i…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego cd

7 miesięcy ago

504 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych, zostali losowo przypisani do ustalonej kombinacji kandesartanu (16 mg na dobę) i hydrochlorotiazydu (12,5 mg na dzień) lub placebo i rozuwastatyny (10 mg na dobę). ) lub placebo. Wizyty kontrolne miały miejsce po 6 tygodniach i 6 miesiącach po randomizacji, a następnie…