Skip to content

Tag: spóźniająca się miesiączka

otoczka surowicza sledziony

7 miesięcy ago

237 words

W dalszych fazach rozwoju fałd brzuszny wykazuje skłonność do sklejania się z fałdem grzbietowym, wskutek czego powstaje ostatecznie ester -blaszkowa -sieć większa, okrywająca jelita od dołu, a jednocześnie –jama sieciowa podlega odpowiedniemu przewężeniu. Część sieci większej, zawierająca w swym wnętrzu trzustkę, wykazuje ponadto skłonność do zrośnięcia się z otrzewną ścienną, wskutek czego gruczoł ten staje…

Jama nosowa

7 miesięcy ago

195 words

Jama nosowa miała pierwotnie postać dwóch ślepych dołków, nie komunikujących się ani z jamą ustną, ani z gardzielą, miała natomiast funkcje wyłącznie węchowe. Tak się sprawa przedstawia u rzeczywistych kręgowców wodnych. U kręgowców lądowych, wskutek uwstecznienia narządu skrzelowego i rozwoju płuc, część górna jamy ustnej pierwotnej (cavum oris primitirum ) odosobnią się od jamy ustnej…

Oskrzela

7 miesięcy ago

233 words

Oskrzela (bronchi]. Każde z dwóch oskrzeli (prawego i lewego) ma postać stosunkowo krótkiego przewodu, przenikającego poprzez. – wnękę płucną (hilus pulmanie) do wnętrza miąższu płucnego . Tutaj oskrzele ciągnie się w kierunku podstawy płnc, oddając po drodze szereg nieco węższych oskrzeli wtórnych (bronchii secundarii): -grzbietowych (broncliii sec, dorsales), oraz brzusznych (bronchii sec. verurales), Jak nadmieniłem…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 3

7 miesięcy ago

407 words

Dane dotyczące kobiet zostały czasowo ocenzurowane podczas ciąży, która została zdefiniowana jako okres od poczęcia do 3 miesięcy po porodzie (lub miesiąc po aborcji lub zakończeniu ciąży ektopowej). Dane od kobiet z zaburzeniami krzepnięcia zostały ocenzurowane w dniu zarejestrowania pierwszej diagnozy (Tabela 1S w Dodatku Uzupełniającym). Wreszcie, informacje na temat nawyków palenia uzyskano z Krajowego…

Chemioterapia z radioterapią AD 2

7 miesięcy ago

411 words

W 1994 roku zainicjowaliśmy badanie Hodgkin s Disease, aby zbadać, czy sama terapia ABVD u tych pacjentów prowadziłaby do kontroli choroby podobnej do tej, jaką osiągnięto w terapii opartej na promieniowaniu, ale z mniejszą liczbą zgonów z powodu skutków późnego leczenia.Wcześniej, po medianie długości okresu obserwacji wynoszącego 4,2 roku, stwierdziliśmy, że odsetek zwolnień z postępu…

Chemioterapia z radioterapią AD 4

7 miesięcy ago

413 words

Wszystkie wyniki są oparte na dwustronnych testach. Oszacowaliśmy, że przyjmując 80% w przypadku 12-letniego przeżycia w grupie radioterapii, musielibyśmy zapisać 450 pacjentów w ciągu 7,5 roku i podążać za pacjentami przez kolejne 7 lat, aby zaobserwować 56 zgonów; badanie miałoby wtedy 80% mocy do wykrycia 10% różnicy między dwiema grupami, przy dwustronnym poziomie alfa równym…

Chemioterapia z radioterapią AD 9

7 miesięcy ago

458 words

Badanie przeprowadzone przez Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka objęło pacjentów w latach 1993-1999 i ustaliło strategię skojarzonej radioterapii z chemioterapią obejmującą radioterapię w terenie jako standard opieki. Wyniki te zostały zaktualizowane w 2007,10, a przy medianie okresu obserwacji 7,7 roku, przewidywane 10-letnie wyniki w grupie leczenia skojarzonego wskazują na 97% całkowitego przeżycia i stawka…

Wirus Zika związany z małogłowiem ad 5

7 miesięcy ago

495 words

Jądra podkorowe były dość dobrze rozwinięte (ryc. 1C i 1D). Mimo pewnej autolizy badanie mikroskopowe ujawniło odpowiednią cytoarchitekturę mózgu płodu. Najważniejszymi cechami histopatologicznymi były wieloogniskowe kolekcje włóknistych, ziarnistych i zwapnień w kształcie neuronów w korze i podkorowej istocie białej z ogniskowym zaangażowaniem całej wstążki korowej, sporadycznie związane z przemieszczeniem korowym (Figura 2A i 2B). Rozproszona…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 8

7 miesięcy ago

492 words

Oczekuje się, że zmniejszenie częstości występowania dużych guzów, w którym pośredniczy badanie przesiewowe, doskonale przełoży się na zmniejszenie śmiertelności. Badanie przesiewowe może przyspieszyć czas rozpoznania nowotworu, tym samym wykrywając guz, gdy jest jeszcze mały, bez zmiany jego prognozy, zjawisko określane jako biologiczny predeterminizm . W szczególności wiadomo, że badania przesiewowe selektywnie identyfikują nowotwory, które mają…