Skip to content

Tag: sklerotyzacja kości

sciana pecherzyka oddechowego

7 miesięcy ago

170 words

W tym ujęciu ściana pęcherzyka oddechowego odgrywa rolę czynną gruczołu pracującego niejako na dwa fronty: pochłania tlen, zawarty w świetle pęcherzyka, i przekazuje go hemoglobinie krwi (kierunek dokrewny) oraz pobiera dwutlenek węgla, znajdujący się w osoczu i w erytrocytach, przenosząc go na drugą stronę ściany granicznej, tj. do wnętrza pęcherzyka oddechowego (kierunek od krewny l].…

Zrebem nosa zewnetrznego jest przede wszystkim zakonczenie przegrody nosowej chrzastkowej

7 miesięcy ago

125 words

Zrębem nosa zewnętrznego jest przede wszystkim zakończenie przegrody nosowej chrząstkowej, a następnie układ chrząstek, stanowiących pozostałość po pierwotnej, chrząstkowej torebce nosowej. Tymi chrząstkami uzupełniającymi są: chrząstka ścienna boczna górna (cart. parietalis lat. sup. ), odchodząca od krawędzi górnej chrząstki przegrodowej, następnie zaś wyginająca się rynienkowato bocznie i ku dołowi.

Caloksztalt tych pasem miesniowych ujmujemy pod nazwa-miesniówki tchawiczej

7 miesięcy ago

187 words

Całokształt tych pasem mięśniowych ujmujemy pod nazwą-mięśniówki tchawiczej (muscularis trachealis ), Napięcie tej mięśniówki reguluje światło tchawicy w zależności od potrzeb i dlatego średnica przewodu tchawiczego jest zawsze większa na zwłokach, aniżeli u ssaka żywego. Stany napięcia i skurczów mięśniówki tchawiczej są pod kontrolą – n. błędnego. Wspomniałem, że ścianę błoniastą charakteryzuje głównie obecność. mięśniówki…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 5

7 miesięcy ago

446 words

Wskaźniki zachorowalności w 9 336 662 osobach-latach nieużywania, podczas których 2260 kobiet miało udar zakrzepowy, a 1228 miało zawał mięśnia sercowego, wynosiły 24,2 i 13,2 na 100 000 osobolat, przy czym wyższe były przede wszystkim ze względu na starszy wiek i wyższą częstotliwość warunków predysponujących wśród nieużytkowników. Ryzyko wśród poprzednich użytkowników było podobne do ryzyka…

Chemioterapia z radioterapią AD 6

7 miesięcy ago

428 words

W grupie ABVD występowała mniejsza szybkość uwolnienia od postępu choroby niż w grupie radioterapii (12-letnie szacunki, 87% vs. 92%, współczynnik ryzyka progresji choroby, 1,91, 95% CI, 0,99 do 3,69; P = 0,05); nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku przeżycia wolnego od zdarzeń (12-letnie szacunki, 85% vs. 80%, współczynnik ryzyka dla zdarzenia, 0,88, 95% CI, 0,54…

Chemioterapia z radioterapią AD 3

7 miesięcy ago

470 words

Docelowe objętości promieniowania obejmowały wszystkie supradiofragmatyczne obszary węzłów chłonnych (pole płaszcza), śledzionę i paraaortyczne węzły chłonne. Radioterapię prowadzono za pomocą akceleratora liniowego do równoległych przeciwległych pól do dawki środkowej wynoszącej 35 Gy w 20 dziennych frakcjach. Pacjenci w grupie wyłącznie ABVD, zarówno ci z korzystnym profilem ryzyka, jak i tymi o niekorzystnym profilu ryzyka, otrzymali…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 2

7 miesięcy ago

503 words

Niedawno naprawy wypadania pochwy były w coraz większym stopniu przeprowadzane przezprzewieńcowo, a stawy śródręczne w znacznym stopniu zastąpiły zawiesiny w szyjce pęcherza. Ekstrapolacja na podstawie danych z badań CARE wykazała, że wielu chirurgów profilaktycznie wkłada współistniejący środkowy nosidło u wszystkich kobiet kontynentu poddanych zabiegowi chirurgii pochwy 4; inne wykonują tę dodatkową procedurę wybiórczo, u kobiet,…

Chemioterapia z radioterapią AD 8

7 miesięcy ago

466 words

Dyskusja Strategia leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w stadium IA lub IIA z samą chemioterapią jest kontrowersyjna. W czterech raportach z randomizowanych badań porównujących ABVD lub podobną chemioterapię z terapią skojarzoną (chemioterapia i radioterapia), jedynie wstępny raport z wyników z próby HD.6 wynikał rozmiar próbki, który był wystarczająco duży, aby wykryć różnicę w kontroli choroby,…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad

7 miesięcy ago

526 words

Proces miał strukturę czynnikową 2 na 2. W badaniu oceniano obniżenie poziomu cholesterolu z rozuwastatyną w dawce 10 mg na dobę, obniżenie ciśnienia krwi kandesartanem w dawce 16 mg na dobę oraz hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg na dobę, oraz połączenie obu interwencji w celu zapobiegania zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród osób, które nie chorowały na układ…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 3

7 miesięcy ago

487 words

Ethicon, twórca temblaka śródściennego TVT Gynecare, nie brał udziału w badaniu i nie zapewniał finansowania ani tworzenia zawiesin. Randomizacja, z zastosowaniem permutowanego projektu blokowego, została rozwarstwiona według chirurga i rodzaju operacji wypadnięcia (zwłóknienie, zastój wierzchołkowy lub naprawa przednia). Kobiety, które odmówiły poddania się randomizacji, miały możliwość uczestniczenia w kohorcie preferencji pacjentów, w której decyzję o…