Skip to content

Tag: sanatorium nad kryniczanką

TEORIE ODPORNOSCI

6 miesięcy ago

225 words

TEORIE ODPORNOŚCI W związku z czynnikami obronnymi ustroju, które warunkują niewrażliwość ustroju na zakażenie mimo przedostania się zarazka do jego wnętrza, wysunięto dwie zasadnicze teorie powstawania odporności ustroju na działanie zarazków. Jedna – to teoria komórkowa. (celularna) Miecznikowa, druga – teoria humoralna Buchnera. Obie te teorie, chociaż na pozór bardzo różne, z biegiem lat wyrównują…

fald brzuszny

7 miesięcy ago

214 words

Wielkość oraz stosunki topograficzne sieci większej zależą od wielu okoliczności, z pośród których na pierwsze miejsce wysuwają się: położenie krzywizny większej żołądka, budowa żołądka (przeżuwacze) i ułożenie okrężnicy (koniowate). U Hominidae, u Carnirov a i u Suidae, u których krzywizna większa żołądka styka się ze ścianą brzuszną, sieć większa jest silnie. rozwinięta i na kształt…

W krezce jelitowej przebiega krezkowa przednia

7 miesięcy ago

172 words

W skutek niepomiernego rozrostu jelita cienkiego krezka jelitowa (mesenterium) wydłuża się znacznie swym –brzegiem jelitowym (marga intestinalis), brzeg zaś przytwierdzający ją do ściany grzbietowej jamy brzusznej czyli – nasada krezkowa (radix mesenterii) nie wykazuje większych zmian wzrostu. Należy tutaj zaznaczyć, że wspomniana nasada krezkowa obfituje w ciałka czuciowe, co tłumaczy bóle przy ciągnieniu jej w…

okreznica róznicuje sie na trzy odcinki

7 miesięcy ago

194 words

Równolegle do zmian zachodzących w położeniu żołądka, występują przemieszczenia i w obrębie jelit. Pętla jelitowa pierwotna (ansa intestinalis primitiva), wierzchołkiem swym skierowana ku pępowinie (w punkcie tym odchodzi od pętli przewód pępkowo-jelitowy), wskutek nierównomiernego wzrostu cewy pokarmowej, podlega skrętowi, którego osią jest t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. }, Skręt ten, wynoszący w sumie 360°,…

Chrzastki te sa umieszczone w scianie górnej i przysrodkowej nozdrzy

7 miesięcy ago

208 words

Obydwie chrząstki bądź stykają się ze sobą swymi krawędziami wolnymi (Canidae, Suidae), bądź pozostaje między nimi pewna przestrzeń wypełniona –blaszką błoniastą (lamina membranacea). Ten ostatni przypadek spotykamy u przeżuwaczy, a zwłaszcza u koniowatych. Powyższy zrąb chrząstkowy bywa często uzupełniany –chrząstkami dodatkowymi (cartt, accessoria). Do tego typu chrząstek należą -chrząstki skrzydłowate (cartilagines alares) u koniowatych. Chrząstki…

Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni

7 miesięcy ago

202 words

Obydwie części razem wzięte noszą nazwę – głośni (glottis). Powyżej fałdów głosowych napotykamy słabiej rozwinięte i mniej wnikające do wnętrza krtani – fałdy kieszonkowe (plicae ventriculares) o niewyjaśnionym znaczeniu. Między fałdem głosowym i fałdem kieszonkowym widnieje mniej lub więcej głęboki zachyłek jamy krtaniowej. tzw. zachyłek kieszonkowy Morgagniego (ventriculus laryngis Molgagnii) .

Skurcz tego miesnia powoduje osuniecie sie naglosni ku tylowi

7 miesięcy ago

261 words

Skurcz tego mięśnia powoduje osunięcie się nagłośni ku tyłowi, skutkiem czego następuje zamknięcie wpustu krtaniowego (aditus ad laryngem) Należy zauważyć, że omawiany mięsień pełni rolę raczej pomocniczą we wskazanej funkcji, albowiem w warunkach zwykłych nacisk nasady języka jest wystarczający do przechylenia nagłośni, a zatem do zamknięcia wpustu, Jak wspomniałem we wstępie, wszystkie mięśnie krtaniowe są…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 8

7 miesięcy ago

423 words

Gronich i in. niedawno odkryli, że doustne środki antykoncepcyjne z drospirenonem i etynyloestradiolem w dawce 30 mg były związane z tą samą skalą ryzyka, co tabletki drugiej generacji i trzeciej generacji z tą samą dawką estrogenu. Nasze dane wskazują na stosunkowo wysokie ryzyko udaru zakrzepowego za pomocą pierścienia dopochwowego i ewentualnie za pomocą plastrów przezskórnych.…

Chemioterapia z radioterapią AD 5

7 miesięcy ago

377 words

Szacowana mediana czasu obserwacji wynosiła 12 lat. Zakończono procesy przeglądania danych i rozwiązywania zapytań, a baza danych została zablokowana 15 lipca 2011 r. Wyniki Pacjenci Szczegółowy opis charakterystyki pacjentów i leczenia, które otrzymali, został opublikowany poprzednio14 i jest również podany w dodatkowym dodatku. W okresie od stycznia 1994 r.

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 7

7 miesięcy ago

639 words

Wśród uczestników w górnej jednej trzeciej ryzyko wystąpienia dwóch wyników leczenia było o około 40% niższe w przypadku terapii skojarzonej niż w przypadku podwójnego placebo, podczas gdy ryzyko względne było tylko o około 20% niższe u uczestników z niższym skurczowym ciśnieniem krwi. Chociaż test interakcji między tymi dwoma efektami nie był znaczący, wyniki te (porównując…