Skip to content

Tag: reparil tabletki

UKLAD ODDECHOWY

7 miesięcy ago

157 words

UKŁAD ODDECHOWY (. systema respiratorium) Układ oddechowy ssaków może być uważany za wyosobnioną część układu pokarmowego, mającą za główne zadanie dostarczanie ustrojowi pożywienia gazowego, jakim jest tlen. W równej mierze ważna jest czynność wydalnicza układu oddechowego, polegająca na usuwaniu z ustroju jednego z końcowych produktów przemiany materii, tj. dwutlenku węgla. Powyższe określenia odnoszą się do…

hemoglobina

7 miesięcy ago

190 words

Pomijam tutaj pozostałe wytwory komórek, posiadające charakter –fermentów komórkowych (np. ferment heminowy Warburga). Nawiązując do tego, cośmy powiedzieli powyżej, ogniwami obwodowymi łańcucha oddechowego , poza pęcherzykami płucnymi są –hemoglobina cytochrom komórkowy i wreszcie składniki chemiczne, podlegające utlenianiu. To utlenianie wyzwala energię chemiczną ciał organicznych, przeistaczając ją w energię termiczną i mechaniczną. Układ oddechowy anatomiczny, rozpoczynający…

Chrzastki te sa umieszczone w scianie górnej i przysrodkowej nozdrzy

7 miesięcy ago

208 words

Obydwie chrząstki bądź stykają się ze sobą swymi krawędziami wolnymi (Canidae, Suidae), bądź pozostaje między nimi pewna przestrzeń wypełniona –blaszką błoniastą (lamina membranacea). Ten ostatni przypadek spotykamy u przeżuwaczy, a zwłaszcza u koniowatych. Powyższy zrąb chrząstkowy bywa często uzupełniany –chrząstkami dodatkowymi (cartt, accessoria). Do tego typu chrząstek należą -chrząstki skrzydłowate (cartilagines alares) u koniowatych. Chrząstki…

Krtan jest przewodem sprezystym

7 miesięcy ago

176 words

Krtań jest przewodem sprężystym, sztywnym, gdyż inaczej ściany jej ulegałyby zapadaniu, dławiącemu oddech, a ponadto nie mogłaby ona być narządem głosowym. Krtań zawdzięcza sztywność swoistej budowie swych ścian. W skład ścian wchodzi rusztowanie chrząstkowe utworzone z pewnej ilości – chrząstek krtaniowych (cartt. laryngeales), powiązanych między sobą stawami i poruszanych mięśniami . Jama krtaniowa (cavurn larytigis),…

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej

7 miesięcy ago

200 words

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej następuje na poziomie l V albo V przestrzeni międzyżebrowej. U parzystokopytowców tuż przed rozwidleniem odchodzi od tchawicy dodatkowe – oskrzele nadtętnicze (bronchus epartenalis), kierujące się do płata szczytowego płuca prawego. Ściana tchawicy jest zbudowana niejednolicie. Należy . w niej rozróżnić: szeroką część brzusznoboczną – część chrząstową (pars cartilaginea) i wąską…

Blona sluzowa krtani jest silnie unerwiona galazkami

7 miesięcy ago

210 words

Błona śluzowa krtani jest silnie unerwiona gałązkami n. błędnego, przez co jest stacja alarmową, zabezpieczającą odcinki dalsze dróg oddechowych. Kilka słów poświęcimy mechanizmowi wydawania głosu. Powstawaniu fal dźwiękowych towarzyszą zawsze zmiany odbywające się w krtani i dotyczące napięcia fałdów głosowych (m. głosowy i m.

Oskrzela

7 miesięcy ago

233 words

Oskrzela (bronchi]. Każde z dwóch oskrzeli (prawego i lewego) ma postać stosunkowo krótkiego przewodu, przenikającego poprzez. – wnękę płucną (hilus pulmanie) do wnętrza miąższu płucnego . Tutaj oskrzele ciągnie się w kierunku podstawy płnc, oddając po drodze szereg nieco węższych oskrzeli wtórnych (bronchii secundarii): -grzbietowych (broncliii sec, dorsales), oraz brzusznych (bronchii sec. verurales), Jak nadmieniłem…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 8

7 miesięcy ago

423 words

Gronich i in. niedawno odkryli, że doustne środki antykoncepcyjne z drospirenonem i etynyloestradiolem w dawce 30 mg były związane z tą samą skalą ryzyka, co tabletki drugiej generacji i trzeciej generacji z tą samą dawką estrogenu. Nasze dane wskazują na stosunkowo wysokie ryzyko udaru zakrzepowego za pomocą pierścienia dopochwowego i ewentualnie za pomocą plastrów przezskórnych.…

Chemioterapia z radioterapią AD 7

7 miesięcy ago

356 words

Wśród pacjentów losowo przydzielonych do grupy radioterapii tempo uwalniania z postępu choroby było wyższe wśród pacjentów z niekorzystnym profilem ryzyka (tj. Pacjentów, którzy otrzymywali subtotalną radioterapię węzłową plus ABVD) niż u pacjentów o korzystnym profilu ryzyka (tj. , pacjenci, którzy otrzymali jedynie subtotalną radioterapię węzłową) (szacunki 12-letnie, 94% vs. 87%, współczynnik ryzyka progresji choroby z…