Skip to content

Tag: patrycja mikula instagram

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 2

6 miesięcy ago

503 words

Niedawno naprawy wypadania pochwy były w coraz większym stopniu przeprowadzane przezprzewieńcowo, a stawy śródręczne w znacznym stopniu zastąpiły zawiesiny w szyjce pęcherza. Ekstrapolacja na podstawie danych z badań CARE wykazała, że wielu chirurgów profilaktycznie wkłada współistniejący środkowy nosidło u wszystkich kobiet kontynentu poddanych zabiegowi chirurgii pochwy 4; inne wykonują tę dodatkową procedurę wybiórczo, u kobiet,…

Chemioterapia z radioterapią AD 9

6 miesięcy ago

458 words

Badanie przeprowadzone przez Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka objęło pacjentów w latach 1993-1999 i ustaliło strategię skojarzonej radioterapii z chemioterapią obejmującą radioterapię w terenie jako standard opieki. Wyniki te zostały zaktualizowane w 2007,10, a przy medianie okresu obserwacji 7,7 roku, przewidywane 10-letnie wyniki w grupie leczenia skojarzonego wskazują na 97% całkowitego przeżycia i stawka…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 7

6 miesięcy ago

485 words

HOPE-3 dostarcza nowych dowodów na korzyść terapii statynami w populacjach chińskich i innych azjatyckich oraz w populacjach latynoskich, oprócz białych populacji. JUPITER (Uzasadnienie stosowania statyn w zapobieganiu: próba interwencyjna oceniająca rozuwastatynę) 5, która obejmowała tylko pacjentów z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego (> 2,0 mg na litr) i cholesterolem LDL wynoszącym 130 mg na decylitr (3,37…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 8

6 miesięcy ago

492 words

Oczekuje się, że zmniejszenie częstości występowania dużych guzów, w którym pośredniczy badanie przesiewowe, doskonale przełoży się na zmniejszenie śmiertelności. Badanie przesiewowe może przyspieszyć czas rozpoznania nowotworu, tym samym wykrywając guz, gdy jest jeszcze mały, bez zmiany jego prognozy, zjawisko określane jako biologiczny predeterminizm . W szczególności wiadomo, że badania przesiewowe selektywnie identyfikują nowotwory, które mają…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek

6 miesięcy ago

566 words

Nie wiadomo, czy stan przedrzucawkowy jest markerem ryzyka dla późnej fazy schyłkowej choroby nerek (ESRD). Metody Połączyliśmy dane z medycznego rejestru urodzeń w Norwegii, który zawiera dane dotyczące wszystkich urodzeń w Norwegii od 1967 r., Z danymi z norweskiego rejestru chorób nerek, który zawiera dane dotyczące wszystkich pacjentów otrzymujących diagnozę schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) od…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 5

6 miesięcy ago

201 words

Regiony genomowe związane z miopatią w badaniu stowarzyszenia Genomewide. Rysunek 1. Rysunek 1. Wyniki testów na trend w związku między myopatią a każdym SNP Mierzone w badaniu Stowarzyszenia Genomewide. Wartości P są pokazane dla każdego SNP mierzonego wśród 85 uczestników z miopatią i 90 dopasowanymi kontrolami, którzy przyjmowali 80 mg symwastatyny dziennie.

Błędy naukowe i kontrowersje w USA Epidemia HIV / AIDS: jak spowolniły postępy i zostały rozwiązane

6 miesięcy ago

595 words

Ta książka jest autopsją błędów. Czerpiąc z 20 lat pracy jako szef epidemiologii w dziale zapobiegania ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) w Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Scott Holmberg dokonuje analizy miotu odrzucili teorie i opinie o epidemii, aby dowiedzieć się, jak powstały, zostały rozmnożone i ostatecznie poprawione.…

Objawy schizofrenii

6 miesięcy ago

493 words

Ta książka ma na celu podsumowanie badań dotyczących objawów schizofrenii, w przeciwieństwie do syndromu schizofrenii. Takie podejście wydaje się bardzo rozsądne, ponieważ syndrom jest nie tylko trudny do zdiagnozowania w sposób wiarygodny, ale także o niepewnej wiarygodności. W istocie, w swoim wstępnym rozdziale redaktor stwierdza, że zrozumiałe jest, że wielu uznanych badaczy, którzy nie mają…

Zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność

6 miesięcy ago

906 words

Ze względu na możliwość resztkowego zakłócenia, względne ryzyko rzędu 1,3 lub mniej, jak donosi Dockery i in. w swoich badaniach zanieczyszczenia i śmiertelności powietrza (wydanie z 9 grudnia) są trudne do zinterpretowania w badaniach epidemiologicznych. Jak to często bywa w badaniach epidemiologicznych, Dockery i in. dostosowane do wieku poprzez uwarstwienie pacjentów na pięcioletnie grupy wiekowe.…