Skip to content

Tag: medikon grodzisk

hemoglobina

7 miesięcy ago

190 words

Pomijam tutaj pozostałe wytwory komórek, posiadające charakter –fermentów komórkowych (np. ferment heminowy Warburga). Nawiązując do tego, cośmy powiedzieli powyżej, ogniwami obwodowymi łańcucha oddechowego , poza pęcherzykami płucnymi są –hemoglobina cytochrom komórkowy i wreszcie składniki chemiczne, podlegające utlenianiu. To utlenianie wyzwala energię chemiczną ciał organicznych, przeistaczając ją w energię termiczną i mechaniczną. Układ oddechowy anatomiczny, rozpoczynający…

Kazde z oskrzeli rozgalezia sie obficie

7 miesięcy ago

218 words

Każde z oskrzeli rozgałęzia się obficie, tworząc –drzewo oskrzelowe (arbor bronchialis}, którego gałązki końcowe kończą się drobnymi-woreczkami płucnymi (acini pulmonales), których ściany są usiane wymienionymi już wielokrotnie –pęcherzykami płucnymi (alreoli pulmonales}, Ogólna ich liczba wynosi u człowieka od 150 milionów do czterech miliardów, tworząc razem powierzchnię chłonną oddechową obliczaną na 80-130 m2 Powyższe dane ilustrują…

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka

7 miesięcy ago

211 words

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka. Najwęższym jej miejscem jest część środkowa, w której widnieją dwa grube, podłużne fałdy, prawy i lewy. Są to wielokrotnie już wspominane fałdy głosowe (plicae vocalee), ciągnące się symetrycznie od kąta dwuściennego do chrz. nalewkowatych. Są one utworzone przez śluzówkę o nabłonku wielowarstwowym płaskim, pod którą znajduje się więzadło głosowe,…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 6

7 miesięcy ago

18 words

Odpowiadające względne ryzyko zawału serca wynosi 1,40 (95% CI, 1,07 do 1,81), 1,88 (95% CI, 1,66 do 2,13) i 3,73 (95% CI, 2,78 do 5,00), odpowiednio P <0,001 dla trendu . Palenie Informacja o tym, czy kobieta paliła była dostępna dla 480,223 kobiet, obejmujących 5,2 miliona osobo-lat obserwacji i włączając 1,2 miliona osobo-lat wśród palaczy.…

Chemioterapia z radioterapią AD 2

7 miesięcy ago

411 words

W 1994 roku zainicjowaliśmy badanie Hodgkin s Disease, aby zbadać, czy sama terapia ABVD u tych pacjentów prowadziłaby do kontroli choroby podobnej do tej, jaką osiągnięto w terapii opartej na promieniowaniu, ale z mniejszą liczbą zgonów z powodu skutków późnego leczenia.Wcześniej, po medianie długości okresu obserwacji wynoszącego 4,2 roku, stwierdziliśmy, że odsetek zwolnień z postępu…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 8

7 miesięcy ago

346 words

Częstość występowania osłabienia mięśni lub bólu w grupie rozuwastatyny była większa niż w grupie placebo, ale warunki te były na ogół odwracalne przy tymczasowym odstawieniu. Był tylko jeden przypadek rabdomiolizy (w grupie rozuwastatyny) i dwa epizody miopatii (po jednym w grupie rosuwastatyny i grupie placebo). W grupie otrzymującej rozuwastatynę odnotowano więcej przypadków operacji zaćmy niż…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego czesc 4

7 miesięcy ago

492 words

Nie zaobserwowano znaczącej interakcji między dwoma leczeniami. Strategia stosowana w celu zachowania ogólnego wskaźnika błędu typu I wynoszącego 5% dla całego okresu próbnego została opisana w dodatkowym dodatku; na podstawie tej strategii przyjęto nominalną wartość P mniejszą niż 0,05 w celu przetestowania wyników obu badań w porównaniu do grupy złożonej terapii skojarzonej z grupą podwójnie…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego cd

7 miesięcy ago

504 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych, zostali losowo przypisani do ustalonej kombinacji kandesartanu (16 mg na dobę) i hydrochlorotiazydu (12,5 mg na dzień) lub placebo i rozuwastatyny (10 mg na dobę). ) lub placebo. Wizyty kontrolne miały miejsce po 6 tygodniach i 6 miesiącach po randomizacji, a następnie…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych ad 7

7 miesięcy ago

612 words

W tych warunkach, jeśli jesteśmy gotowi zapłacić 100 000 USD za QALY, program nadrabiania zaległości dla dziewcząt pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wydaje się uzasadniony, szczególnie gdy uwzględniamy korzyści wynikające z zapobiegania brodawkom narządów płciowych (przy użyciu cztero-wartościowego szczepionka) lub korzyści płynące z ochrony krzyżowej przed innymi typami HPV wysokiego ryzyka, w tym HPV-16…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych cd

7 miesięcy ago

526 words

Uzyskane zmniejszenie częstości występowania HPV-16 i HPV-18 posłużyło jako dane wejściowe do modelu stochastycznego, który został wykorzystany do porównania wielu strategii zapobiegania rakowi szyjki macicy. Specyficzne cechy indywidualnego modelu stochastycznego pozwoliły nam zidentyfikować synergie między szczepieniem a badaniem przesiewowym, zbadać wpływ różnic w szczepieniach i zasięgu badań przesiewowych, ocenić wpływ ochrony krzyżowej na inne typy…