Skip to content

Tag: internus pulawy

Sledziona jako skladowa ukladu siateczkowo-sródblonkowego

6 miesięcy ago

170 words

Śledziona jako składowa układu siateczkowo-śródbłonkowego nie tylko posiada zdolność zatrzymywania drobnoustrojów jako filtr krwi, lecz także niszczenia drobnoustrojów przez elementy siateczkowo-śródbłonkowe, 7. Filtry chłonki Dla chłonki filtrem są węzły chłonne. W węzłach chłonnych ulegają zniszczeniu, drobnoustroje przedostające się do układu chłonnego. Często np. widujemy obrzmienie i stan zapalny odpowiednich węzłów po przeniesieniu do nich z…

sciana pecherzyka oddechowego

7 miesięcy ago

170 words

W tym ujęciu ściana pęcherzyka oddechowego odgrywa rolę czynną gruczołu pracującego niejako na dwa fronty: pochłania tlen, zawarty w świetle pęcherzyka, i przekazuje go hemoglobinie krwi (kierunek dokrewny) oraz pobiera dwutlenek węgla, znajdujący się w osoczu i w erytrocytach, przenosząc go na drugą stronę ściany granicznej, tj. do wnętrza pęcherzyka oddechowego (kierunek od krewny l].…

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem

7 miesięcy ago

184 words

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem jest pobierana przez ryby szparą ustną, po czym obmywa skrzela, pozostawiając w nich tlen, a zabierając dwutlenek węgla, i wreszcie wycieka na zewnątrz szczelinami skrzelowymi. Jest rzeczą oczywistą, że zmiana środowiska wodnego na środowisko atmosferyczne musiała u kręgowców lądowych wywrzeć wpływ i na budowę układu oddechowego. W miarę coraz…

Zrebem nosa zewnetrznego jest przede wszystkim zakonczenie przegrody nosowej chrzastkowej

7 miesięcy ago

125 words

Zrębem nosa zewnętrznego jest przede wszystkim zakończenie przegrody nosowej chrząstkowej, a następnie układ chrząstek, stanowiących pozostałość po pierwotnej, chrząstkowej torebce nosowej. Tymi chrząstkami uzupełniającymi są: chrząstka ścienna boczna górna (cart. parietalis lat. sup. ), odchodząca od krawędzi górnej chrząstki przegrodowej, następnie zaś wyginająca się rynienkowato bocznie i ku dołowi.

Wnetrze zachylka jest wyslane skóra o nablonku wielowarstwowym plaskim i uwstecznionym uwlosieniem

7 miesięcy ago

193 words

Zachyłek ten ma postać pięciocentymetrowego worka, ślepo kończącego się w tyle, którego ścianę zewnętrzną tworzy blaszka błoniasta nosa zewnętrznego. Wnętrze zachyłka jest wysłane skórą o nabłonku wielowarstwowym płaskim i uwstecznionym uwłosieni. Znaczenie tego utworu nie jest wyjaśnione. Przedsionek nosowy prowadzi do –jamy nosowej właściwej (cavum nasi proprium), wysIanej śluzówką i okrytą orzęsionym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym,…

w polozeniu wewnatrznozdrzowym krtan jest niejako wcisnieta iw obrab pietra górnego gardzieli

7 miesięcy ago

219 words

Innymi słowy, w położeniu wewnątrznozdrzowym krtań jest niejako wciśnięta iw obrąb piętra górnego gardzieli (epipharynx), natomiast w położeniu podnozdrzowym jest ona osunięta w dół. Położeniem pierwotnym jest położenie wewnątrznozdrzowe krtani, charakteryzujące zarodki, waleniowate (Cetacea) i w mniejszym stopniu również Kopytowce i Miesożerne. Rozumie się samo przez się, że w tym położeniu otrzymuje się maximum bezpieczeństwa…

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej

7 miesięcy ago

200 words

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej następuje na poziomie l V albo V przestrzeni międzyżebrowej. U parzystokopytowców tuż przed rozwidleniem odchodzi od tchawicy dodatkowe – oskrzele nadtętnicze (bronchus epartenalis), kierujące się do płata szczytowego płuca prawego. Ściana tchawicy jest zbudowana niejednolicie. Należy . w niej rozróżnić: szeroką część brzusznoboczną – część chrząstową (pars cartilaginea) i wąską…

Sluzówka

7 miesięcy ago

163 words

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy – przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, że istnieje wyraźna dążność do zmniejszenia tych przestrzeni przez…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 5

7 miesięcy ago

446 words

Wskaźniki zachorowalności w 9 336 662 osobach-latach nieużywania, podczas których 2260 kobiet miało udar zakrzepowy, a 1228 miało zawał mięśnia sercowego, wynosiły 24,2 i 13,2 na 100 000 osobolat, przy czym wyższe były przede wszystkim ze względu na starszy wiek i wyższą częstotliwość warunków predysponujących wśród nieużytkowników. Ryzyko wśród poprzednich użytkowników było podobne do ryzyka…

Analogiczny – fald skrzydlowaty

7 miesięcy ago

221 words

Analogiczny – fałd skrzydłowaty (plica alaris) widnieje w przedłużeniu przednim małżowiny szczękowej. Na fałdzie prostym lub w jego sąsiedztwie znajduje się ujście przewodu – gruczołu nosowego (gta. nasalis lat. ), którego część wydzielnicza mieści się w zatoce szczękowej lub w okolicy wpustu nosowo-szczękowego (aditus nasarnaxillaris ). Wydzielina tego gruczołu zwilża płytkę nosowo- wargową.