Skip to content

Tag: ihit warszawa

Uklad moczowy

6 miesięcy ago

202 words

Układ moczowy Podobnie dzieje się i w drogach moczowych, przez które może przeniknąć zarazek. Zarazek w drogach moczowych -zostaje unieszkodliwiony przez kwaśne oddziaływanie moczu, przez spłukiwanie moczem i przez śluz pęcherza moczowego. Zasadowe oddziaływanie moczu sprzyja rozwojowi zarazka. 6. Filtry krwi Mimo tych licznych zapór zarazek w warunkach sprzyjających może przedostać się do wnętrza ustroju.

Kazde z oskrzeli rozgalezia sie obficie

7 miesięcy ago

218 words

Każde z oskrzeli rozgałęzia się obficie, tworząc –drzewo oskrzelowe (arbor bronchialis}, którego gałązki końcowe kończą się drobnymi-woreczkami płucnymi (acini pulmonales), których ściany są usiane wymienionymi już wielokrotnie –pęcherzykami płucnymi (alreoli pulmonales}, Ogólna ich liczba wynosi u człowieka od 150 milionów do czterech miliardów, tworząc razem powierzchnię chłonną oddechową obliczaną na 80-130 m2 Powyższe dane ilustrują…

Jama nosowa ssaka doroslego jest podzielona

7 miesięcy ago

152 words

Jama nosowa ssaka dorosłego jest podzielona – przegrodą nosową (septum nasi) na dwie symetryczne polowy, prawą i lewą. W skład przegrody nosowej wchodzi –przegroda nosowa chrząstkowa (septum nasi cartilagineum) oraz blaszka prostopadła k. sitowej (lamina perpendicularis ossis. ethmoidalis). Do jam nosowych ,prowadzą – nozdrza (nares), umieszczone na -wierzchołku (apex)-nosa zewnętrznego (nasus externus).

wynioslosc krtaniowa

7 miesięcy ago

158 words

W skutek połączenia krawędzi dolnych obu blaszek chrz. tarczowatej powstaje w dole – wyniosłość krtaniowa (prominentia laryngea), wyczuwalna przez powłoki, a od góry, tj. od strony jamy krtaniowej, ostry kąt dwuścienny (angulus biparietalis ), służący za punkt przyczepu więzadeł głosowych. Chrz. pierścieniowata (cart.

Wynikiem ostatecznym jest napiecie faldu glosowego

7 miesięcy ago

131 words

Podczas skurczu omawiany mięsień przechyla w dół chrz. tarczowatą dookoła osi poprzecznej, przechodzącej przez jej rogi tylne, co powoduje oddalenie kąta dwuściennego (angulus biparietalis) od wyrostka głosowego chrz. nalewkowatej. Wynikiem ostatecznym jest napięcie fałdu głosowego (plica v ocalis), ciągnącego się między kątem dwuściennym i wyrostkiem głosowym. Jest rzeczą znaną z fizyki, że zwiększenie napięcia struny…

Sluzówka

7 miesięcy ago

163 words

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy – przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, że istnieje wyraźna dążność do zmniejszenia tych przestrzeni przez…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 5

7 miesięcy ago

446 words

Wskaźniki zachorowalności w 9 336 662 osobach-latach nieużywania, podczas których 2260 kobiet miało udar zakrzepowy, a 1228 miało zawał mięśnia sercowego, wynosiły 24,2 i 13,2 na 100 000 osobolat, przy czym wyższe były przede wszystkim ze względu na starszy wiek i wyższą częstotliwość warunków predysponujących wśród nieużytkowników. Ryzyko wśród poprzednich użytkowników było podobne do ryzyka…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej cd

7 miesięcy ago

513 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali przypisanego schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych zostali losowo przydzieleni do otrzymywania ustalonej kombinacji kandesartanu w dawce 16 mg na dobę i hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg na dobę lub placebo; uczestnicy byli losowo przydzielani do otrzymywania rozuwastatyny w dawce 10 mg na dobę lub placebo (ryc. S2…

Obniżenie stężenia cholesterolu u pacjentów z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 6

7 miesięcy ago

97 words

Nie było istotnej różnicy między obiema grupami pod względem liczby uczestników, u których wystąpiła nowa cukrzyca (Tabela 2). Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpiła u 154 uczestników (2,4%) w grupie leczonej rozuwastatyną iu 171 (2,7%) w grupie placebo, a zgon z przyczyn pozakardio-logicznych wystąpił u 180 uczestników (2,8%) w grupie leczonej rosuwastatyną, au 186 (2,9). %)…