Skip to content

Tag: gesia stopka

Jama nosowa

7 miesięcy ago

195 words

Jama nosowa miała pierwotnie postać dwóch ślepych dołków, nie komunikujących się ani z jamą ustną, ani z gardzielą, miała natomiast funkcje wyłącznie węchowe. Tak się sprawa przedstawia u rzeczywistych kręgowców wodnych. U kręgowców lądowych, wskutek uwstecznienia narządu skrzelowego i rozwoju płuc, część górna jamy ustnej pierwotnej (cavum oris primitirum ) odosobnią się od jamy ustnej…

Sluzówka

7 miesięcy ago

163 words

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy – przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, że istnieje wyraźna dążność do zmniejszenia tych przestrzeni przez…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 3

7 miesięcy ago

407 words

Dane dotyczące kobiet zostały czasowo ocenzurowane podczas ciąży, która została zdefiniowana jako okres od poczęcia do 3 miesięcy po porodzie (lub miesiąc po aborcji lub zakończeniu ciąży ektopowej). Dane od kobiet z zaburzeniami krzepnięcia zostały ocenzurowane w dniu zarejestrowania pierwszej diagnozy (Tabela 1S w Dodatku Uzupełniającym). Wreszcie, informacje na temat nawyków palenia uzyskano z Krajowego…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 8

7 miesięcy ago

423 words

Gronich i in. niedawno odkryli, że doustne środki antykoncepcyjne z drospirenonem i etynyloestradiolem w dawce 30 mg były związane z tą samą skalą ryzyka, co tabletki drugiej generacji i trzeciej generacji z tą samą dawką estrogenu. Nasze dane wskazują na stosunkowo wysokie ryzyko udaru zakrzepowego za pomocą pierścienia dopochwowego i ewentualnie za pomocą plastrów przezskórnych.…

Chemioterapia z radioterapią AD 3

7 miesięcy ago

470 words

Docelowe objętości promieniowania obejmowały wszystkie supradiofragmatyczne obszary węzłów chłonnych (pole płaszcza), śledzionę i paraaortyczne węzły chłonne. Radioterapię prowadzono za pomocą akceleratora liniowego do równoległych przeciwległych pól do dawki środkowej wynoszącej 35 Gy w 20 dziennych frakcjach. Pacjenci w grupie wyłącznie ABVD, zarówno ci z korzystnym profilem ryzyka, jak i tymi o niekorzystnym profilu ryzyka, otrzymali…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 7

7 miesięcy ago

639 words

Wśród uczestników w górnej jednej trzeciej ryzyko wystąpienia dwóch wyników leczenia było o około 40% niższe w przypadku terapii skojarzonej niż w przypadku podwójnego placebo, podczas gdy ryzyko względne było tylko o około 20% niższe u uczestników z niższym skurczowym ciśnieniem krwi. Chociaż test interakcji między tymi dwoma efektami nie był znaczący, wyniki te (porównując…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 6

7 miesięcy ago

537 words

Nie było znaczącej heterogenności w skutkach terapii skojarzonej w podgrupach określonych według wieku, płci, rasy lub grupy etnicznej. Samo obniżenie poziomu cholesterolu a obniżenie ciśnienia krwi Wystąpiła nieistotna tendencja do zmniejszenia ryzyka pierwszego wyniku leczenia skojarzonego z rozuwastatyną i placebo niż z kandesartanem i hydrochlorotiazydem oraz placebo (odpowiednio 122 uczestników [3,8%] i 147 [4,6%], współczynnik…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego cd

7 miesięcy ago

585 words

Zaczęliśmy od założenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi o istotnym znaczeniu klinicznie jest stabilne, a założenie, które uważamy za uzasadnione, zważywszy na stabilną częstość występowania przerzutowego raka piersi od ponad trzech dekad, pomimo zbliżającej się epoki coraz częstszych badań przesiewowych rak piersi i zmieniające się wzorce terapii hormonalnej (ryc. 1). Wszystkie analizy przeprowadzono w tej…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 9

7 miesięcy ago

265 words

Mammografia przesiewowa przeprowadzona w bezobjawowej populacji, która ma średnie ryzyko zachorowania na raka, może w najlepszym przypadku mieć jedynie niewielki bezwzględny wpływ na śmiertelność swoistą dla raka, ponieważ zdecydowana większość kobiet nie jest przeznaczona na śmierć z powodu nowotworu docelowego. Ponieważ efekt śmiertelności jest koniecznie opóźniony w czasie, dostępność poprawy leczenia raka z biegiem czasu…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 8

7 miesięcy ago

492 words

Oczekuje się, że zmniejszenie częstości występowania dużych guzów, w którym pośredniczy badanie przesiewowe, doskonale przełoży się na zmniejszenie śmiertelności. Badanie przesiewowe może przyspieszyć czas rozpoznania nowotworu, tym samym wykrywając guz, gdy jest jeszcze mały, bez zmiany jego prognozy, zjawisko określane jako biologiczny predeterminizm . W szczególności wiadomo, że badania przesiewowe selektywnie identyfikują nowotwory, które mają…