Skip to content

Tag: fenomed

Uklad moczowy

7 miesięcy ago

202 words

Układ moczowy Podobnie dzieje się i w drogach moczowych, przez które może przeniknąć zarazek. Zarazek w drogach moczowych -zostaje unieszkodliwiony przez kwaśne oddziaływanie moczu, przez spłukiwanie moczem i przez śluz pęcherza moczowego. Zasadowe oddziaływanie moczu sprzyja rozwojowi zarazka. 6. Filtry krwi Mimo tych licznych zapór zarazek w warunkach sprzyjających może przedostać się do wnętrza ustroju.

Blednik sitowy

7 miesięcy ago

203 words

Całokształt tych małżowin stanowi tzw. Błędnik sitowy (labirynthus ethmoidaiie). Błędnik sitowy jest wysłany śluzówką o wielowarstwowym nabłonku walcowatym. Nabłonek ten jest siedliskiem zmysłu węchu i z tego powodu u ssaków makrosmatycznych zachyłek węchowy wraz z jego zróżnicowaniami jest silniej rozwinięty aniżeli u ssaków mikrosmatycznych. Telereceptorami węchowymi są swoiste komórki zmysłowo-nabłonkowe, o charakterze nader pierwotnym, zwane…

Przewód nosowy srodkowy

7 miesięcy ago

197 words

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi med. ), położony między małżowiną nosową i małżowiną szczękową, stanowi okolicę jamy nosowej w której powstają, a później uchodzą – zatoki przynosowe (sinus paranasalees). Przewód nosowy dolny (meatus nasi inf. ) znajduje się między małżowiną szczękową i dnem (solum) jamy nosowej i stanowi drogę, którą przedostaje się . Położenie nozdrzy…

Umiesnienie krtani

7 miesięcy ago

167 words

Umięśnienie krtani i jest umięśnieniem trzewnym, skrzelopochodnym, czego wyrazem jest jego unerwienie przez n. błędny. Umięśnienie to składa się z szeregu drobnych jednostek mięśniowych prążkowanych, których działalność sprowadza się do następujących zadań zasadniczych: a) napinanie fałdów głosowych, b) zamykanie głośni (glottis), c) przewężanie części głosowej głośni (pars vocalis glottidis), d) rozszerzanie części głosowej krtani i…

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

7 miesięcy ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego.

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 3

7 miesięcy ago

487 words

Ethicon, twórca temblaka śródściennego TVT Gynecare, nie brał udziału w badaniu i nie zapewniał finansowania ani tworzenia zawiesin. Randomizacja, z zastosowaniem permutowanego projektu blokowego, została rozwarstwiona według chirurga i rodzaju operacji wypadnięcia (zwłóknienie, zastój wierzchołkowy lub naprawa przednia). Kobiety, które odmówiły poddania się randomizacji, miały możliwość uczestniczenia w kohorcie preferencji pacjentów, w której decyzję o…

Wirus Zika związany z małogłowiem ad

7 miesięcy ago

475 words

Zaszła w ciążę pod koniec lutego 2015 r. W 13 tygodniu ciąży zachorowała na wysoką gorączkę, po której nastąpił silny ból mięśniowo-szkieletowy i retrookomórkowy oraz swędząca, ogólnoustrojowa wysypka grudkowo-plamkowa. Ponieważ w społeczności występowała epidemia ZIKV, podejrzewano zakażenie wirusem, ale nie przeprowadzono wirusologicznych testów diagnostycznych. Ultrasonografia przeprowadzona w 14 i 20 tygodniu ciąży wykazała prawidłowy wzrost…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych ad 5

7 miesięcy ago

573 words

Przyjęto, że szczepienie zmniejszyło liczbę przypadków związanych z typem szczepionki HPV, a my zmieniliśmy skuteczność tych chorób z 50% na 100% (dodatkowe informacje na temat warunków niecerycznych można znaleźć w Dodatku uzupełniającym). Wyniki Efektywność kosztowa szczepień Tabela 2. Tabela 2. Efektywność kosztowa szczepień dziewcząt w wieku przedemerytalnym i tymczasowych programów połowowych. Rutynowe szczepienia 12-letnich dziewcząt,…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych czesc 4

7 miesięcy ago

582 words

Dlatego dodatkowe 25% początkowej kohorty 12-letnich dziewcząt, które nie były szczepione w pierwszym roku, miało kolejną możliwość otrzymania szczepionki w drugim roku trwania programu, gdy miał 13 lat; takie możliwości były kontynuowane w roku programowym 5. Brązowe skrzynki pokazują szczepienia uzupełniające w początkowej kohorcie 13-letnich dziewcząt. W pierwszym roku programu szczepień zakładano pokrycie 25% z…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych ad

7 miesięcy ago

629 words

Analiza przypadku bazowego miała być istotna zarówno dla dwuwalentnych, jak i czterowartościowych szczepionek przeciwko HPV, a zatem skoncentrowana na wynikach raka szyjki macicy. Aby zbadać dodatkowe korzyści szczepionki, dla której dostępne były dane empiryczne, ocenialiśmy również wpływ czterowalentnej szczepionki na związane z HPV-6 i związane z HPV-11 brodawki narządów płciowych. Chociaż skuteczność szczepionki przeciwko nieszkliwnemu…