Skip to content

Tag: fenomed

Uklad moczowy

2 miesiące ago

202 words

Układ moczowy Podobnie dzieje się i w drogach moczowych, przez które może przeniknąć zarazek. Zarazek w drogach moczowych -zostaje unieszkodliwiony przez kwaśne oddziaływanie moczu, przez spłukiwanie moczem i przez śluz pęcherza moczowego. Zasadowe oddziaływanie moczu sprzyja rozwojowi zarazka. 6. Filtry krwi Mimo tych licznych zapór zarazek w warunkach sprzyjających może przedostać się do wnętrza ustroju.

Blednik sitowy

2 miesiące ago

203 words

Całokształt tych małżowin stanowi tzw. Błędnik sitowy (labirynthus ethmoidaiie). Błędnik sitowy jest wysłany śluzówką o wielowarstwowym nabłonku walcowatym. Nabłonek ten jest siedliskiem zmysłu węchu i z tego powodu u ssaków makrosmatycznych zachyłek węchowy wraz z jego zróżnicowaniami jest silniej rozwinięty aniżeli u ssaków mikrosmatycznych. Telereceptorami węchowymi są swoiste komórki zmysłowo-nabłonkowe, o charakterze nader pierwotnym, zwane…

Przewód nosowy srodkowy

2 miesiące ago

197 words

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi med. ), położony między małżowiną nosową i małżowiną szczękową, stanowi okolicę jamy nosowej w której powstają, a później uchodzą – zatoki przynosowe (sinus paranasalees). Przewód nosowy dolny (meatus nasi inf. ) znajduje się między małżowiną szczękową i dnem (solum) jamy nosowej i stanowi drogę, którą przedostaje się . Położenie nozdrzy…

Umiesnienie krtani

2 miesiące ago

167 words

Umięśnienie krtani i jest umięśnieniem trzewnym, skrzelopochodnym, czego wyrazem jest jego unerwienie przez n. błędny. Umięśnienie to składa się z szeregu drobnych jednostek mięśniowych prążkowanych, których działalność sprowadza się do następujących zadań zasadniczych: a) napinanie fałdów głosowych, b) zamykanie głośni (glottis), c) przewężanie części głosowej głośni (pars vocalis glottidis), d) rozszerzanie części głosowej krtani i…

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

2 miesiące ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego.

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 3

2 miesiące ago

487 words

Ethicon, twórca temblaka śródściennego TVT Gynecare, nie brał udziału w badaniu i nie zapewniał finansowania ani tworzenia zawiesin. Randomizacja, z zastosowaniem permutowanego projektu blokowego, została rozwarstwiona według chirurga i rodzaju operacji wypadnięcia (zwłóknienie, zastój wierzchołkowy lub naprawa przednia). Kobiety, które odmówiły poddania się randomizacji, miały możliwość uczestniczenia w kohorcie preferencji pacjentów, w której decyzję o…

Wirus Zika związany z małogłowiem ad

3 miesiące ago

475 words

Zaszła w ciążę pod koniec lutego 2015 r. W 13 tygodniu ciąży zachorowała na wysoką gorączkę, po której nastąpił silny ból mięśniowo-szkieletowy i retrookomórkowy oraz swędząca, ogólnoustrojowa wysypka grudkowo-plamkowa. Ponieważ w społeczności występowała epidemia ZIKV, podejrzewano zakażenie wirusem, ale nie przeprowadzono wirusologicznych testów diagnostycznych. Ultrasonografia przeprowadzona w 14 i 20 tygodniu ciąży wykazała prawidłowy wzrost…

Leczenie nadciśnienia u osób w podeszłym wieku

3 miesiące ago

1024 words

Wskaźniki zgonów z udaru we wschodnich i zachodnich krajach. W artykule towarzyszącym artykułowi Becketta i wsp.1 na temat wyników nadciśnienia w teście o bardzo podeszłym wieku (HYVET), Kostis (wydanie maja) 2 opisuje, dlaczego uważa, że dane z badania są ważne. Jednak zdecydowana większość pacjentów, którzy zostali włączeni do badania (3670 z 3845) pochodziła z Europy…

Keratoderma Blennorrhagicum-like Rash

3 miesiące ago

203 words

Tonna i Laing (wydanie z 15 maja) opisują pacjenta z wtórną kiłą. Kwestionuję użycie przez autorów terminu keratoderma blennorrhagica , którym są łuszczycowe i pęcherzykowe zmiany krostkowe dłoni i podeszew widoczne w zespole Reitera, wraz z objawami obejmującymi stawy, oczy i układ moczowy. Chociaż podobne, zmiany przedstawione w tym obrazie w medycynie klinicznej wydają się…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 6

3 miesiące ago

16 words

Pomiędzy rs4149056 i tymi trzema wariantami występowała jedynie umiarkowana nierównowaga sprzężeń (r2 <0,20 dla każdego porównania parami). W haplotypach z rs4149056 zarówno allel rs2306283 G, jak i allel rs3471512 C wiązały się z niższym ryzykiem miopatii, które miały znaczenie graniczne (odpowiednio P = 0,03 i P = 0,06), podczas gdy rs14545819 nie wydawało się wpływać…