Skip to content

Tag: fagocyty

otoczka surowicza sledziony

4 tygodnie ago

237 words

W dalszych fazach rozwoju fałd brzuszny wykazuje skłonność do sklejania się z fałdem grzbietowym, wskutek czego powstaje ostatecznie ester -blaszkowa -sieć większa, okrywająca jelita od dołu, a jednocześnie –jama sieciowa podlega odpowiedniemu przewężeniu. Część sieci większej, zawierająca w swym wnętrzu trzustkę, wykazuje ponadto skłonność do zrośnięcia się z otrzewną ścienną, wskutek czego gruczoł ten staje…

w polozeniu wewnatrznozdrzowym krtan jest niejako wcisnieta iw obrab pietra górnego gardzieli

1 miesiąc ago

219 words

Innymi słowy, w położeniu wewnątrznozdrzowym krtań jest niejako wciśnięta iw obrąb piętra górnego gardzieli (epipharynx), natomiast w położeniu podnozdrzowym jest ona osunięta w dół. Położeniem pierwotnym jest położenie wewnątrznozdrzowe krtani, charakteryzujące zarodki, waleniowate (Cetacea) i w mniejszym stopniu również Kopytowce i Miesożerne. Rozumie się samo przez się, że w tym położeniu otrzymuje się maximum bezpieczeństwa…

Krtan jest przewodem sprezystym

1 miesiąc ago

176 words

Krtań jest przewodem sprężystym, sztywnym, gdyż inaczej ściany jej ulegałyby zapadaniu, dławiącemu oddech, a ponadto nie mogłaby ona być narządem głosowym. Krtań zawdzięcza sztywność swoistej budowie swych ścian. W skład ścian wchodzi rusztowanie chrząstkowe utworzone z pewnej ilości – chrząstek krtaniowych (cartt. laryngeales), powiązanych między sobą stawami i poruszanych mięśniami . Jama krtaniowa (cavurn larytigis),…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 6

1 miesiąc ago

18 words

Odpowiadające względne ryzyko zawału serca wynosi 1,40 (95% CI, 1,07 do 1,81), 1,88 (95% CI, 1,66 do 2,13) i 3,73 (95% CI, 2,78 do 5,00), odpowiednio P <0,001 dla trendu . Palenie Informacja o tym, czy kobieta paliła była dostępna dla 480,223 kobiet, obejmujących 5,2 miliona osobo-lat obserwacji i włączając 1,2 miliona osobo-lat wśród palaczy.…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 7

1 miesiąc ago

419 words

Gwałtowny wzrost częstości występowania zawału w starszym wieku został wykazany w kilku badaniach. Ta informacja ma implikacje kliniczne, ponieważ zakrzepica tętnicza po 30 roku życia jest częstsza i ma bardziej poważne konsekwencje niż zakrzepica żylna. [6] Ryzyko wystąpienia zakrzepicy tętniczej należy zatem rozważyć łącznie z ryzykiem zakrzepicy żylnej, gdy zalecana jest antykoncepcja hormonalna. Względne ryzyko…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad

1 miesiąc ago

591 words

Ponadto, chociaż dane z badań mogą dostarczyć oceny niektórych negatywnych konsekwencji badań przesiewowych, takich jak wyniki fałszywie dodatnie i związane z nimi procedury diagnostyczne, takie oceny mogą zaniżać to, co faktycznie występuje, gdy badania przesiewowe są realizowane w ogólnej społeczności. Zbieranie danych dotyczących innych szkód, takich jak nadmierna diagnoza (tj. Guzy wykryte podczas badań przesiewowych,…

Spuścizna Jacoba: genetyczny obraz historii żydowskiej

1 miesiąc ago

473 words

W 1875 roku, niedawno ukończył Cambridge polymath Joseph Jacobs napisał recenzję ostatniej powieści George Eliot, Daniel Deronda, historia młodego angielskiego dżentelmena, który odkrywa swoją żydowską tożsamość. Doświadczenie było transformujące dla Jacobs; nie tylko rozpoczął swoją literacką karierę dzięki przyjaźni z Eliotem (którego imię nazywało się Mary Anne Evans) i jej znakomitym kręgiem, ale odkrył także…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów

1 miesiąc ago

608 words

Obniżenie cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości za pomocą statyny powoduje znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych, a większe obniżenie cholesterolu może przynieść większe korzyści. W rzadkich przypadkach miopatia występuje w związku ze stosowaniem statyn, szczególnie gdy statyny są podawane w większych dawkach i przy pewnych innych lekach. Metody Przeprowadziliśmy badanie asocjacji genomowych z użyciem około 300…

Adalimumab z lub bez metotreksatu w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

2 miesiące ago

282 words

To samo podejście zastosowano, gdy liczba stawów z utratą ruchu była używana jako kryterium wyrównania. Jeżeli jedna z ocen globalnych została zastosowana jako kryterium zaostrzenia, każdy wzrost o więcej niż 30% w skali wizualno-analogowej od 0 do 100 był wystarczający i nie wystąpił minimalny klinicznie istotny wzrost (np. Wzrost od 2 do 4 kwalifikuje się…