Skip to content

Tag: dyżury aptek sandomierz

Sledziona jako skladowa ukladu siateczkowo-sródblonkowego

7 miesięcy ago

170 words

Śledziona jako składowa układu siateczkowo-śródbłonkowego nie tylko posiada zdolność zatrzymywania drobnoustrojów jako filtr krwi, lecz także niszczenia drobnoustrojów przez elementy siateczkowo-śródbłonkowe, 7. Filtry chłonki Dla chłonki filtrem są węzły chłonne. W węzłach chłonnych ulegają zniszczeniu, drobnoustroje przedostające się do układu chłonnego. Często np. widujemy obrzmienie i stan zapalny odpowiednich węzłów po przeniesieniu do nich z…

Zapora hematoencefalityczna

7 miesięcy ago

237 words

Zapora hematoencefalityczna Ostatnio za zaporę uważa się także układ hematoencefalityczny, pod którym należy rozumieć zespół opon mózgowych, ependymy komór mózgowych; plexus ćhorioideus oraz śródbłonek naczyń mózgowych. Jeżeli wstrzyknąć zwierzęciu barwnik do krwi, zabarwia on wszystkie tkanki z wyjątkiem mózgu, plexus horwideus i płynu mózgowo- rdzeniowego. Uszkodzenie układu hematoenfalitycznego przez rozmaite ciała trujące wywołuje przenikanie barwnika…

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem

7 miesięcy ago

184 words

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem jest pobierana przez ryby szparą ustną, po czym obmywa skrzela, pozostawiając w nich tlen, a zabierając dwutlenek węgla, i wreszcie wycieka na zewnątrz szczelinami skrzelowymi. Jest rzeczą oczywistą, że zmiana środowiska wodnego na środowisko atmosferyczne musiała u kręgowców lądowych wywrzeć wpływ i na budowę układu oddechowego. W miarę coraz…

Krtan

7 miesięcy ago

227 words

Krtań (larynx), Jeżeli jama nosowa została włączona w obrąb układu oddechowego w sposób wtórny. i niejako epizodycznie, a jama gardłowa była i pozostała ośrodkiem wielu •możliwości (p. narządy skrzelopochodne), to krtań można uważać za pierwszy odcinek układu oddechowego, posiadający już od zarania charakter swoisty i wyraźnie zarysowany. Jest ona nie tylko narządem , lecz również,…

wynioslosc krtaniowa

7 miesięcy ago

158 words

W skutek połączenia krawędzi dolnych obu blaszek chrz. tarczowatej powstaje w dole – wyniosłość krtaniowa (prominentia laryngea), wyczuwalna przez powłoki, a od góry, tj. od strony jamy krtaniowej, ostry kąt dwuścienny (angulus biparietalis ), służący za punkt przyczepu więzadeł głosowych. Chrz. pierścieniowata (cart.

chrzastki nalewkowate

7 miesięcy ago

127 words

Każda z obu – chrząstek nalewkowatych (cartt. arytaenoideae) ma kształt maleńkiej czterościennej piramidy. – Podstawa (basie) tej piramidy stanowi powierzchnię stawową, służącą do połączenia z podobną powierzchnią umieszczoną na blaszce chrz. pierścieniowatej. W stawie tym, wzmocnionym pewną ilością drobnych więzadełek, odbywają się ruchy obrotowe chrząstki nalewkowatej dookoła osi ciągnącej się od jej wierzchołka (apex) do…

Skurcz tego miesnia powoduje osuniecie sie naglosni ku tylowi

7 miesięcy ago

261 words

Skurcz tego mięśnia powoduje osunięcie się nagłośni ku tyłowi, skutkiem czego następuje zamknięcie wpustu krtaniowego (aditus ad laryngem) Należy zauważyć, że omawiany mięsień pełni rolę raczej pomocniczą we wskazanej funkcji, albowiem w warunkach zwykłych nacisk nasady języka jest wystarczający do przechylenia nagłośni, a zatem do zamknięcia wpustu, Jak wspomniałem we wstępie, wszystkie mięśnie krtaniowe są…

Analogiczny – fald skrzydlowaty

7 miesięcy ago

221 words

Analogiczny – fałd skrzydłowaty (plica alaris) widnieje w przedłużeniu przednim małżowiny szczękowej. Na fałdzie prostym lub w jego sąsiedztwie znajduje się ujście przewodu – gruczołu nosowego (gta. nasalis lat. ), którego część wydzielnicza mieści się w zatoce szczękowej lub w okolicy wpustu nosowo-szczękowego (aditus nasarnaxillaris ). Wydzielina tego gruczołu zwilża płytkę nosowo- wargową.

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 9

7 miesięcy ago

380 words

W przypadku wkładki uwalniającej lewonorgestrel uzyskaliśmy informacje tylko o datach, w których kobiety otrzymały wkładkę domaciczną. Chociaż ta wkładka ma ważny okres 5 lat, wiele kobiet usunęło ją przed datą wygaśnięcia. Z powodu tej niepewności, po 3 latach ocenzurowaliśmy dane dotyczące kobiet z wkładką uwalniającą lewonorgestrel po 3 latach, chyba że przed tą datą wypełniono…