Skip to content

Tag: dp med jabłonna

Uklad moczowy

6 miesięcy ago

202 words

Układ moczowy Podobnie dzieje się i w drogach moczowych, przez które może przeniknąć zarazek. Zarazek w drogach moczowych -zostaje unieszkodliwiony przez kwaśne oddziaływanie moczu, przez spłukiwanie moczem i przez śluz pęcherza moczowego. Zasadowe oddziaływanie moczu sprzyja rozwojowi zarazka. 6. Filtry krwi Mimo tych licznych zapór zarazek w warunkach sprzyjających może przedostać się do wnętrza ustroju.

UKLAD ODDECHOWY

7 miesięcy ago

157 words

UKŁAD ODDECHOWY (. systema respiratorium) Układ oddechowy ssaków może być uważany za wyosobnioną część układu pokarmowego, mającą za główne zadanie dostarczanie ustrojowi pożywienia gazowego, jakim jest tlen. W równej mierze ważna jest czynność wydalnicza układu oddechowego, polegająca na usuwaniu z ustroju jednego z końcowych produktów przemiany materii, tj. dwutlenku węgla. Powyższe określenia odnoszą się do…

wynioslosc krtaniowa

7 miesięcy ago

158 words

W skutek połączenia krawędzi dolnych obu blaszek chrz. tarczowatej powstaje w dole – wyniosłość krtaniowa (prominentia laryngea), wyczuwalna przez powłoki, a od góry, tj. od strony jamy krtaniowej, ostry kąt dwuścienny (angulus biparietalis ), służący za punkt przyczepu więzadeł głosowych. Chrz. pierścieniowata (cart.

Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni

7 miesięcy ago

202 words

Obydwie części razem wzięte noszą nazwę – głośni (glottis). Powyżej fałdów głosowych napotykamy słabiej rozwinięte i mniej wnikające do wnętrza krtani – fałdy kieszonkowe (plicae ventriculares) o niewyjaśnionym znaczeniu. Między fałdem głosowym i fałdem kieszonkowym widnieje mniej lub więcej głęboki zachyłek jamy krtaniowej. tzw. zachyłek kieszonkowy Morgagniego (ventriculus laryngis Molgagnii) .

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 2

7 miesięcy ago

503 words

Niedawno naprawy wypadania pochwy były w coraz większym stopniu przeprowadzane przezprzewieńcowo, a stawy śródręczne w znacznym stopniu zastąpiły zawiesiny w szyjce pęcherza. Ekstrapolacja na podstawie danych z badań CARE wykazała, że wielu chirurgów profilaktycznie wkłada współistniejący środkowy nosidło u wszystkich kobiet kontynentu poddanych zabiegowi chirurgii pochwy 4; inne wykonują tę dodatkową procedurę wybiórczo, u kobiet,…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 5

7 miesięcy ago

527 words

Różnica w ciśnieniu krwi była podobna w przypadku uczestników przypisanych do kandesartanu-hydrochlorotiazydu w monoterapii w porównaniu do placebo; różnica w poziomie cholesterolu LDL była podobna w przypadku uczestników przydzielonych do samej rosuwastatyny w porównaniu do placebo. Wyniki kliniczne Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne, wtórne i inne. Rysunek 2.

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 5

7 miesięcy ago

245 words

Udział badań przesiewowych został przybliżony poprzez zastosowanie zmniejszenia częstości występowania w zależności od wielkości, do stałej liczby przypadków śmiertelnych. Aby zbadać wpływ badania przesiewowego zarówno przed poprawą terapii, jak i po niej, wykonaliśmy ostatnie obliczenia dwukrotnie, w zależności od przypadku śmiertelności związanej ze starszą terapią (1975-1979) oraz częstością związaną z nowszą terapią (2000-2002). Wyniki Rozkład…

Wirus Zika związany z małogłowiem czesc 4

7 miesięcy ago

390 words

Sekwencja nukleotydowa ZIKV uzyskana w tym badaniu została zdeponowana w GenBank pod numerem dostępu KU527068. Szczegółowy opis metod molekularnych znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wyniki kompleksowych analiz serologicznych surowicy matki oraz opis procedur diagnostyki różnicowej molekularnej stosowanych w przypadku próbek tkanki płodowej podano w tabelach S1…

Wirus Zika związany z małogłowiem

7 miesięcy ago

499 words

Powszechna epidemia infekcji wirusem Zika (ZIKV) odnotowano w 2015 r. W Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach. Głównym problemem związanym z tą infekcją jest widoczna zwiększona częstość występowania małogłowia u płodów urodzonych przez matki zakażone ZIKV. W tym raporcie opisujemy przypadek matki oczekującej, która cierpiała na gorączkę z wysypką pod koniec pierwszego trymestru ciąży,…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek ad 7

7 miesięcy ago

440 words

Jednak możliwe jest również, że kobiety z stanem przedrzucawkowym, a następnie mikroalbuminurią przed nie zajściem w ciążę miały nierozpoznaną chorobę nerek. Mocne strony naszego badania polegają na tym, że obejmuje on dużą ogólnokrajową kohortę kobiet, z pełną rejestracją ekspozycji i wyników oraz cenzurowaniem danych od kobiet, które zmarły, oraz że główny wynik, ESRD, jest dobrze…