Skip to content

Tag: altermed katowice

W zoladku zarazki gina dzieki o:becnosci kwasu solnego

7 miesięcy ago

208 words

W jelitach cienkich chroni ustrój przed wtargnięciem chorobotwórczych zarazków bakteriobójcza właściwość wydzieliny nabłonka jelit cienkich, mimo że w jelitach dzięki rozbijaniu substancji pokarmowych i oddziaływaniu zasadowemu są wszelkie warunki do rozmnażania się bakterii chorobotwórczych. W jelitach grubych chroni ustrój przed zarazkiem śluz kiszek i, flora bakteryjna, stwarzając niepomyślne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych, które muszą…

Zapora hematoencefalityczna

7 miesięcy ago

237 words

Zapora hematoencefalityczna Ostatnio za zaporę uważa się także układ hematoencefalityczny, pod którym należy rozumieć zespół opon mózgowych, ependymy komór mózgowych; plexus ćhorioideus oraz śródbłonek naczyń mózgowych. Jeżeli wstrzyknąć zwierzęciu barwnik do krwi, zabarwia on wszystkie tkanki z wyjątkiem mózgu, plexus horwideus i płynu mózgowo- rdzeniowego. Uszkodzenie układu hematoenfalitycznego przez rozmaite ciała trujące wywołuje przenikanie barwnika…

TEORIE ODPORNOSCI

7 miesięcy ago

225 words

TEORIE ODPORNOŚCI W związku z czynnikami obronnymi ustroju, które warunkują niewrażliwość ustroju na zakażenie mimo przedostania się zarazka do jego wnętrza, wysunięto dwie zasadnicze teorie powstawania odporności ustroju na działanie zarazków. Jedna – to teoria komórkowa. (celularna) Miecznikowa, druga – teoria humoralna Buchnera. Obie te teorie, chociaż na pozór bardzo różne, z biegiem lat wyrównują…

fagocyty

7 miesięcy ago

175 words

W bardzie) złożonym ustroju, jak np. u pchły wodnej (Dophnia), występuje to sarno, Mianowicie zakażenie jej grzybem Monospora cuspidata wywołuje fagocytarne zjawiska, sprowadzające się do przypływu do przewodu pokarmowego fagocytów, które wychwytują i trawią zarodniki grzyba. Jeżeli fagocyty nie zdołają szybko zniszczyć zarodników, to część z nich przerasta dając postacie wegetatywne, które już nie poddają…

fald brzuszny

7 miesięcy ago

214 words

Wielkość oraz stosunki topograficzne sieci większej zależą od wielu okoliczności, z pośród których na pierwsze miejsce wysuwają się: położenie krzywizny większej żołądka, budowa żołądka (przeżuwacze) i ułożenie okrężnicy (koniowate). U Hominidae, u Carnirov a i u Suidae, u których krzywizna większa żołądka styka się ze ścianą brzuszną, sieć większa jest silnie. rozwinięta i na kształt…

Blednik sitowy

7 miesięcy ago

203 words

Całokształt tych małżowin stanowi tzw. Błędnik sitowy (labirynthus ethmoidaiie). Błędnik sitowy jest wysłany śluzówką o wielowarstwowym nabłonku walcowatym. Nabłonek ten jest siedliskiem zmysłu węchu i z tego powodu u ssaków makrosmatycznych zachyłek węchowy wraz z jego zróżnicowaniami jest silniej rozwinięty aniżeli u ssaków mikrosmatycznych. Telereceptorami węchowymi są swoiste komórki zmysłowo-nabłonkowe, o charakterze nader pierwotnym, zwane…

Krtan

7 miesięcy ago

227 words

Krtań (larynx), Jeżeli jama nosowa została włączona w obrąb układu oddechowego w sposób wtórny. i niejako epizodycznie, a jama gardłowa była i pozostała ośrodkiem wielu •możliwości (p. narządy skrzelopochodne), to krtań można uważać za pierwszy odcinek układu oddechowego, posiadający już od zarania charakter swoisty i wyraźnie zarysowany. Jest ona nie tylko narządem , lecz również,…

Chrzastka tarczowata

7 miesięcy ago

205 words

Z powyższego wynika, że krtań przedstawia rodowodowo bliski związek z częścią skrzelową gardzieli. Chrząstka tarczowata (cart, thyreoidea) powstaje z połączenia dwóch blaszek (laminaej, prawej i lewej, łączących się ze sobą swymi krawędziami brzusznymi pod kątem ostrym, otwartym ku górze. W każdej z blaszek rozróżniamy wolną – krawędź górną (margo sup. ),-krawędź przednią (margo ant. ),…

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

7 miesięcy ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego.