Skip to content

Tag: alarm wybudzeniowy

Zrebem nosa zewnetrznego jest przede wszystkim zakonczenie przegrody nosowej chrzastkowej

7 miesięcy ago

125 words

Zrębem nosa zewnętrznego jest przede wszystkim zakończenie przegrody nosowej chrząstkowej, a następnie układ chrząstek, stanowiących pozostałość po pierwotnej, chrząstkowej torebce nosowej. Tymi chrząstkami uzupełniającymi są: chrząstka ścienna boczna górna (cart. parietalis lat. sup. ), odchodząca od krawędzi górnej chrząstki przegrodowej, następnie zaś wyginająca się rynienkowato bocznie i ku dołowi.

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

7 miesięcy ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego.

Blona sluzowa krtani jest silnie unerwiona galazkami

7 miesięcy ago

210 words

Błona śluzowa krtani jest silnie unerwiona gałązkami n. błędnego, przez co jest stacja alarmową, zabezpieczającą odcinki dalsze dróg oddechowych. Kilka słów poświęcimy mechanizmowi wydawania głosu. Powstawaniu fal dźwiękowych towarzyszą zawsze zmiany odbywające się w krtani i dotyczące napięcia fałdów głosowych (m. głosowy i m.

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 7

7 miesięcy ago

419 words

Gwałtowny wzrost częstości występowania zawału w starszym wieku został wykazany w kilku badaniach. Ta informacja ma implikacje kliniczne, ponieważ zakrzepica tętnicza po 30 roku życia jest częstsza i ma bardziej poważne konsekwencje niż zakrzepica żylna. [6] Ryzyko wystąpienia zakrzepicy tętniczej należy zatem rozważyć łącznie z ryzykiem zakrzepicy żylnej, gdy zalecana jest antykoncepcja hormonalna. Względne ryzyko…

Chemioterapia z radioterapią AD 4

7 miesięcy ago

413 words

Wszystkie wyniki są oparte na dwustronnych testach. Oszacowaliśmy, że przyjmując 80% w przypadku 12-letniego przeżycia w grupie radioterapii, musielibyśmy zapisać 450 pacjentów w ciągu 7,5 roku i podążać za pacjentami przez kolejne 7 lat, aby zaobserwować 56 zgonów; badanie miałoby wtedy 80% mocy do wykrycia 10% różnicy między dwiema grupami, przy dwustronnym poziomie alfa równym…

Chemioterapia z radioterapią AD 8

7 miesięcy ago

466 words

Dyskusja Strategia leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w stadium IA lub IIA z samą chemioterapią jest kontrowersyjna. W czterech raportach z randomizowanych badań porównujących ABVD lub podobną chemioterapię z terapią skojarzoną (chemioterapia i radioterapia), jedynie wstępny raport z wyników z próby HD.6 wynikał rozmiar próbki, który był wystarczająco duży, aby wykryć różnicę w kontroli choroby,…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego czesc 4

7 miesięcy ago

542 words

Mianem oznaczającym liczbę przypadków śmiertelności była liczba kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi na początku 10-letniego okresu, a licznikiem była liczba zgonów z powodu raka piersi w ciągu 10 lat od rozpoznania. Zbliżenia Wielkość naddiagnozy Zwiększona częstość występowania małych guzów jest wczesnym wskaźnikiem efektu przesiewowego, który może być wynikiem skutecznego badania przesiewowego lub nadmiernej diagnozy.…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego cd

7 miesięcy ago

585 words

Zaczęliśmy od założenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi o istotnym znaczeniu klinicznie jest stabilne, a założenie, które uważamy za uzasadnione, zważywszy na stabilną częstość występowania przerzutowego raka piersi od ponad trzech dekad, pomimo zbliżającej się epoki coraz częstszych badań przesiewowych rak piersi i zmieniające się wzorce terapii hormonalnej (ryc. 1). Wszystkie analizy przeprowadzono w tej…

Wirus Zika związany z małogłowiem ad 7

7 miesięcy ago

257 words

Związek między infekcją ZIKV a anomaliami mózgu płodu odnotowano również dzięki odkryciom dotyczącym mikroskopii elektronowej, które były zgodne z wykrywaniem ZIKV w mózgu płodu. Gęste cząsteczki zgodne z ZIKV były widoczne w uszkodzonej retikulum endoplazmatycznym. Grupy otoczonych struktur o jasnym wnętrzu przypominającym pozostałości kompleksów replikujących, które są charakterystyczne dla flawiwirusów15,16, wskazują na replikację wirusa w…