Skip to content
7 miesięcy ago

163 words

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy – przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, że istnieje wyraźna dążność do zmniejszenia tych przestrzeni przez możliwe skrócenie dróg oddechowych. Nie zawsze się to udaje, gdyż długość tchawicy zależy od długości szyi, ta zaś, jak wiadomo, od długości kończyn przednich. Zupełnie niezrozumiały jest charakter budowy tchawicy u leniwca (Bradypus), u którego tworzy ona dwie pętle, przez co niepomiernie zwiększa swą długość. Na zakończenie należy dodać, że oskrzele prawe jest objęte – żyłą nieparzystą (v. azygos), dookoła zaś oskrzela lewego obwija się – łuk aorty (arcus aortae). 5. [patrz też: internus pulawy, ihit warszawa, gesia stopka ]

0 thoughts on “Sluzówka”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Oprogramowanie dla stomatologii[…]

Powiązane tematy z artykułem: gesia stopka ihit warszawa internus pulawy