Skip to content

Skurcz tego miesnia powoduje osuniecie sie naglosni ku tylowi

7 miesięcy ago

261 words

Skurcz tego mięśnia powoduje osunięcie się nagłośni ku tyłowi, skutkiem czego następuje zamknięcie wpustu krtaniowego (aditus ad laryngem) Należy zauważyć, że omawiany mięsień pełni rolę raczej pomocniczą we wskazanej funkcji, albowiem w warunkach zwykłych nacisk nasady języka jest wystarczający do przechylenia nagłośni, a zatem do zamknięcia wpustu, Jak wspomniałem we wstępie, wszystkie mięśnie krtaniowe są unerwione przez n. błędny (n. X). Wnętrze krtani i jest wysłane śluzówką, wyposażoną w orzęsiony nabłonek wielowarstwowy walcowaty, przy czym ruch rzęsek jest skierowany w kierunku gardzieli. Śluzówka, zawierająca dość liczne gruczoły śluzowe, spoczywa na podśluzówce, wykazującej miejscami (np. na fałdzie nalewkowo – nagłośniowym) utkanie niezwykle luźne, Jama krtaniowa (carum. laryngis) ma kształt zbliżony do czasomierza piaskowego i przechodzi bez wyraźnej granicy w tchawicę . Do jamy prowadzi – wpust krtaniowy (aditus ad laryngem), ograniczony od przodu przez nagłośnię (epiglottis), z boków przez – fałdy nalewkowo-nagłośniowe (plicae arytaenoepiglotticae) i wreszcie od tyłu przez chrząstki nalewkowate. Nagłośnia, mogąca wykonywać ruchy wahadłowe ku przodowi i ku tyłowi, w miarę potrzeby zamyka i otwiera wpust krtaniowy. W czasie więc oddychania wpust jest oczywiście otwarty, w chwili zaś przełykania kęsa pokarmowego nagłośnia opada, przerywając dostęp do jamy krtaniowej. [patrz też: sanatorium nad kryniczanką, dyżury aptek sandomierz, węzły chłonne nadobojczykowe ]

0 thoughts on “Skurcz tego miesnia powoduje osuniecie sie naglosni ku tylowi”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sandomierz sanatorium nad kryniczanką węzły chłonne nadobojczykowe