Skip to content

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej

7 miesięcy ago

200 words

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej następuje na poziomie l V albo V przestrzeni międzyżebrowej. U parzystokopytowców tuż przed rozwidleniem odchodzi od tchawicy dodatkowe – oskrzele nadtętnicze (bronchus epartenalis), kierujące się do płata szczytowego płuca prawego. Ściana tchawicy jest zbudowana niejednolicie. Należy . w niej rozróżnić: szeroką część brzusznoboczną – część chrząstową (pars cartilaginea) i wąską część grzbietową – część błoniastą (pars membranacea). W skład części chrząstkowej wchodzi pewna ilość wąskich, podkowiastych, chrząstek tchawiczych (cartilagines tracheales), których wolne końce górne kończą się u ściany błoniastej. Pojedyncze chrząstki są między sobą połączone za pośrednictwem – wiązadeł pierścieniowatych (ligg. annularia). Chrząstki tchawicze nadają tchawicy wysoki współczynnik sprężystości, uniemożliwiający zamknięcie światła przewodu tchawiczego w czasie poruszania szyją i w chwili wędrówki pokarmu wzdłuż przełyku. Ścianę górną, błoniastą, charakteryzuje przede wszystkim obecność poprzecznych pasem mięśniowych gładkich, łączących końce chrząstek tchawiczycb. [patrz też: internus pulawy, reparil tabletki, dulcobis ulotka ]

0 thoughts on “Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej”

Powiązane tematy z artykułem: dulcobis ulotka internus pulawy reparil tabletki