Skip to content

Przewód pokarmowy

2 miesiące ago

202 words

Przewód pokarmowy Przewód pokarmowy jest również dużą zaporą dla zarazków i posiada liczne urządzenia obronne. W jamie ustnej zachodzi mechaniczne oczyszczanie błon śluzowych przez spłukiwanie ich ślin oraz istnieje duża zdolność fagocytarna leukocytów śliny i jej bakteriobójczość. W migdałkach znajduje się również duża liczba leukocytów, które fagocytują i chronią ustrój od wtargnięcia zarazków do krwi. Czasami jednak zjawisko odwraca się i migdałki mogą być źródłem zakażenia. Dzieje się to wtedy, kiedy leukocyty, które zmieniają w sobie sfagocytowane bakterie, przedostają się z migdałków z powrotem do krwi, gdzie ginąc uwalniają ze swego ciała drobnoustroje, które – jeżeli posiadają jeszcze zdolności życiowe – mogą wywołać ogólne, zakażenie. W żołądku zarazki giną dzięki o:becności kwasu solnego. Znane jest przecież doświadczenie Pettenkofera, który- wypił hodowlę procinkowca cholery i nie zachorował, gdyż dzięki nadkwaśności soku żołądkowego zarazki zostały zabite. Asystent zaś po wypiciu tej hodowli ciężko zachorował z powodu mniejszej ilości kwasu solnego w żołądku, który nie mógł zniszczyć wszystkich zarazków. [przypisy: leki bezpłatne dla seniorów, allegro wykrywacz metali, błędnik sitowy ]

0 thoughts on “Przewód pokarmowy”

Powiązane tematy z artykułem: allegro wykrywacz metali błędnik sitowy leki bezpłatne dla seniorów