Skip to content

przejaw morfogenetyczny

7 miesięcy ago

181 words

Nie zdziwi nas przeto, że wszelki przejaw morfogenetyczny, odbywający się w obrębie układu oddechowego, odbija się niezwłocznie w sposób przystosowawczy na układzie krwionośnym. Zarówno historia rozwoju osobniczego kręgowców, jak i ich rozwoju rodowego dostarczają pod tym względem mnóstwo przekonywających dowodów Układ oddechowy, rozpatrywany w niniejszym rozdziale, jest w rzeczywistości tylko szeregiem początkowym ogniw długiego ,łańcucha oddechowego , który sięga aż do plazmy komórki. Istotnie, układ oddechowy, rozpatrywany w anatomii, ogranicza się jedynie do dostarczania tlenu hemoglobinie erytrocytów krwi i do wydalania z niej dwutlenku węgla. To jednak, co nazywamy spalaniem odbywa się raczej nie we krwi, lecz w obrębie tkanek, w środowisku układu oddechowego wewnątrzkomórkowego. Układ ten składa się z dwóch zasadniczych substancji chemicznych, do których należy po pierwsze -glutation, a po drugie –cytochrom, barwik komórkowy o własnościach zbliżonych do hemoglobiny, służący do wiązania tlenu. [patrz też: tabletki nasenne bez recepty mocne, węzły chłonne nadobojczykowe, błędnik sitowy ]

0 thoughts on “przejaw morfogenetyczny”

Powiązane tematy z artykułem: błędnik sitowy tabletki nasenne bez recepty mocne węzły chłonne nadobojczykowe