Skip to content

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 6

1 miesiąc ago

537 words

Nie było znaczącej heterogenności w skutkach terapii skojarzonej w podgrupach określonych według wieku, płci, rasy lub grupy etnicznej. Samo obniżenie poziomu cholesterolu a obniżenie ciśnienia krwi Wystąpiła nieistotna tendencja do zmniejszenia ryzyka pierwszego wyniku leczenia skojarzonego z rozuwastatyną i placebo niż z kandesartanem i hydrochlorotiazydem oraz placebo (odpowiednio 122 uczestników [3,8%] i 147 [4,6%], współczynnik…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego ad 5

1 miesiąc ago

527 words

Różnica w ciśnieniu krwi była podobna w przypadku uczestników przypisanych do kandesartanu-hydrochlorotiazydu w monoterapii w porównaniu do placebo; różnica w poziomie cholesterolu LDL była podobna w przypadku uczestników przydzielonych do samej rosuwastatyny w porównaniu do placebo. Wyniki kliniczne Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne, wtórne i inne. Rysunek 2.

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego czesc 4

1 miesiąc ago

492 words

Nie zaobserwowano znaczącej interakcji między dwoma leczeniami. Strategia stosowana w celu zachowania ogólnego wskaźnika błędu typu I wynoszącego 5% dla całego okresu próbnego została opisana w dodatkowym dodatku; na podstawie tej strategii przyjęto nominalną wartość P mniejszą niż 0,05 w celu przetestowania wyników obu badań w porównaniu do grupy złożonej terapii skojarzonej z grupą podwójnie…

Ciśnienie krwi i obniżanie cholesterolu u osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego cd

1 miesiąc ago

504 words

Uczestnicy, którzy przestrzegali schematu leczenia i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych, zostali losowo przypisani do ustalonej kombinacji kandesartanu (16 mg na dobę) i hydrochlorotiazydu (12,5 mg na dzień) lub placebo i rozuwastatyny (10 mg na dobę). ) lub placebo. Wizyty kontrolne miały miejsce po 6 tygodniach i 6 miesiącach po randomizacji, a następnie…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 5

2 miesiące ago

245 words

Udział badań przesiewowych został przybliżony poprzez zastosowanie zmniejszenia częstości występowania w zależności od wielkości, do stałej liczby przypadków śmiertelnych. Aby zbadać wpływ badania przesiewowego zarówno przed poprawą terapii, jak i po niej, wykonaliśmy ostatnie obliczenia dwukrotnie, w zależności od przypadku śmiertelności związanej ze starszą terapią (1975-1979) oraz częstością związaną z nowszą terapią (2000-2002). Wyniki Rozkład…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego czesc 4

2 miesiące ago

542 words

Mianem oznaczającym liczbę przypadków śmiertelności była liczba kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi na początku 10-letniego okresu, a licznikiem była liczba zgonów z powodu raka piersi w ciągu 10 lat od rozpoznania. Zbliżenia Wielkość naddiagnozy Zwiększona częstość występowania małych guzów jest wczesnym wskaźnikiem efektu przesiewowego, który może być wynikiem skutecznego badania przesiewowego lub nadmiernej diagnozy.…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego cd

2 miesiące ago

585 words

Zaczęliśmy od założenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi o istotnym znaczeniu klinicznie jest stabilne, a założenie, które uważamy za uzasadnione, zważywszy na stabilną częstość występowania przerzutowego raka piersi od ponad trzech dekad, pomimo zbliżającej się epoki coraz częstszych badań przesiewowych rak piersi i zmieniające się wzorce terapii hormonalnej (ryc. 1). Wszystkie analizy przeprowadzono w tej…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad

2 miesiące ago

591 words

Ponadto, chociaż dane z badań mogą dostarczyć oceny niektórych negatywnych konsekwencji badań przesiewowych, takich jak wyniki fałszywie dodatnie i związane z nimi procedury diagnostyczne, takie oceny mogą zaniżać to, co faktycznie występuje, gdy badania przesiewowe są realizowane w ogólnej społeczności. Zbieranie danych dotyczących innych szkód, takich jak nadmierna diagnoza (tj. Guzy wykryte podczas badań przesiewowych,…

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego

2 miesiące ago

503 words

Celem badania przesiewowego mammografii jest wykrycie małych złośliwych guzów zanim staną się wystarczająco duże, by wywołać objawy. Skuteczne badanie przesiewowe powinno zatem prowadzić do wykrycia większej liczby małych guzów, a następnie mniejszych guzów w miarę upływu czasu. Metody Wykorzystaliśmy dane z programu Nadzoru, Epidemiologii i Ostatecznych Wyników (SEER), 1975 do 2012, aby obliczyć rozkład wielkości…

Wirus Zika związany z małogłowiem

2 miesiące ago

499 words

Powszechna epidemia infekcji wirusem Zika (ZIKV) odnotowano w 2015 r. W Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach. Głównym problemem związanym z tą infekcją jest widoczna zwiększona częstość występowania małogłowia u płodów urodzonych przez matki zakażone ZIKV. W tym raporcie opisujemy przypadek matki oczekującej, która cierpiała na gorączkę z wysypką pod koniec pierwszego trymestru ciąży,…