Skip to content

Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni

3 miesiące ago

202 words

Obydwie części razem wzięte noszą nazwę – głośni (glottis). Powyżej fałdów głosowych napotykamy słabiej rozwinięte i mniej wnikające do wnętrza krtani – fałdy kieszonkowe (plicae ventriculares) o niewyjaśnionym znaczeniu. Między fałdem głosowym i fałdem kieszonkowym widnieje mniej lub więcej głęboki zachyłek jamy krtaniowej. tzw. zachyłek kieszonkowy Morgagniego (ventriculus laryngis Molgagnii) .

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka

3 miesiące ago

211 words

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka. Najwęższym jej miejscem jest część środkowa, w której widnieją dwa grube, podłużne fałdy, prawy i lewy. Są to wielokrotnie już wspominane fałdy głosowe (plicae vocalee), ciągnące się symetrycznie od kąta dwuściennego do chrz. nalewkowatych. Są one utworzone przez śluzówkę o nabłonku wielowarstwowym płaskim, pod którą znajduje się więzadło głosowe,…

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

3 miesiące ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego.

Sluzówka

3 miesiące ago

163 words

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy – przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, że istnieje wyraźna dążność do zmniejszenia tych przestrzeni przez…

Oskrzela

3 miesiące ago

233 words

Oskrzela (bronchi]. Każde z dwóch oskrzeli (prawego i lewego) ma postać stosunkowo krótkiego przewodu, przenikającego poprzez. – wnękę płucną (hilus pulmanie) do wnętrza miąższu płucnego . Tutaj oskrzele ciągnie się w kierunku podstawy płnc, oddając po drodze szereg nieco węższych oskrzeli wtórnych (bronchii secundarii): -grzbietowych (broncliii sec, dorsales), oraz brzusznych (bronchii sec. verurales), Jak nadmieniłem…

Blona sluzowa krtani jest silnie unerwiona galazkami

3 miesiące ago

210 words

Błona śluzowa krtani jest silnie unerwiona gałązkami n. błędnego, przez co jest stacja alarmową, zabezpieczającą odcinki dalsze dróg oddechowych. Kilka słów poświęcimy mechanizmowi wydawania głosu. Powstawaniu fal dźwiękowych towarzyszą zawsze zmiany odbywające się w krtani i dotyczące napięcia fałdów głosowych (m. głosowy i m.

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej

3 miesiące ago

200 words

Rozwidlenie tchawicze w klatce piersiowej następuje na poziomie l V albo V przestrzeni międzyżebrowej. U parzystokopytowców tuż przed rozwidleniem odchodzi od tchawicy dodatkowe – oskrzele nadtętnicze (bronchus epartenalis), kierujące się do płata szczytowego płuca prawego. Ściana tchawicy jest zbudowana niejednolicie. Należy . w niej rozróżnić: szeroką część brzusznoboczną – część chrząstową (pars cartilaginea) i wąską…

Caloksztalt tych pasem miesniowych ujmujemy pod nazwa-miesniówki tchawiczej

3 miesiące ago

187 words

Całokształt tych pasem mięśniowych ujmujemy pod nazwą-mięśniówki tchawiczej (muscularis trachealis ), Napięcie tej mięśniówki reguluje światło tchawicy w zależności od potrzeb i dlatego średnica przewodu tchawiczego jest zawsze większa na zwłokach, aniżeli u ssaka żywego. Stany napięcia i skurczów mięśniówki tchawiczej są pod kontrolą – n. błędnego. Wspomniałem, że ścianę błoniastą charakteryzuje głównie obecność. mięśniówki…

Zakrzep żylny i zawał mięśnia sercowego z antykoncepcją hormonalną AD 6

3 miesiące ago

18 words

Odpowiadające względne ryzyko zawału serca wynosi 1,40 (95% CI, 1,07 do 1,81), 1,88 (95% CI, 1,66 do 2,13) i 3,73 (95% CI, 2,78 do 5,00), odpowiednio P <0,001 dla trendu . Palenie Informacja o tym, czy kobieta paliła była dostępna dla 480,223 kobiet, obejmujących 5,2 miliona osobo-lat obserwacji i włączając 1,2 miliona osobo-lat wśród palaczy.…