Skip to content

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych cd

2 miesiące ago

526 words

Uzyskane zmniejszenie częstości występowania HPV-16 i HPV-18 posłużyło jako dane wejściowe do modelu stochastycznego, który został wykorzystany do porównania wielu strategii zapobiegania rakowi szyjki macicy. Specyficzne cechy indywidualnego modelu stochastycznego pozwoliły nam zidentyfikować synergie między szczepieniem a badaniem przesiewowym, zbadać wpływ różnic w szczepieniach i zasięgu badań przesiewowych, ocenić wpływ ochrony krzyżowej na inne typy…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych ad

2 miesiące ago

629 words

Analiza przypadku bazowego miała być istotna zarówno dla dwuwalentnych, jak i czterowartościowych szczepionek przeciwko HPV, a zatem skoncentrowana na wynikach raka szyjki macicy. Aby zbadać dodatkowe korzyści szczepionki, dla której dostępne były dane empiryczne, ocenialiśmy również wpływ czterowalentnej szczepionki na związane z HPV-6 i związane z HPV-11 brodawki narządów płciowych. Chociaż skuteczność szczepionki przeciwko nieszkliwnemu…

Zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje szczepień przeciwko HPV w Stanach Zjednoczonych

2 miesiące ago

536 words

W Stanach Zjednoczonych rak szyjki macicy rozwinął się w przybliżeniu 11 150 kobiet i spowodował śmierć 3600 kobiet w 2007 r.1 Zakażenie wysoce ryzykownymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) jest przyczyną 100% przypadków raka szyjki macicy, 90% nowotwory, 40% raków sromu i pochwy, co najmniej 12% raków jamy ustnej gardła i 3% raków jamy…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek ad 7

2 miesiące ago

440 words

Jednak możliwe jest również, że kobiety z stanem przedrzucawkowym, a następnie mikroalbuminurią przed nie zajściem w ciążę miały nierozpoznaną chorobę nerek. Mocne strony naszego badania polegają na tym, że obejmuje on dużą ogólnokrajową kohortę kobiet, z pełną rejestracją ekspozycji i wyników oraz cenzurowaniem danych od kobiet, które zmarły, oraz że główny wynik, ESRD, jest dobrze…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek ad 6

2 miesiące ago

579 words

Związek ten był silniejszy, jeśli ciąża przedrzucawkowa zakończyła się urodzeniem niemowlęcym lub urodzonym przedwcześnie. Wyniki te były niezależne od potencjalnych zaburzeń związanych z porodem, w tym wieku matki w momencie porodu, roku porodu, stanu cywilnego matki, wrodzonej wady rozwojowej niemowlęcia i urodzenia martwego dziecka, i były widoczne ponad 10 lat po zakończeniu ciąży. Okazało się,…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek ad 5

2 miesiące ago

567 words

Analizy te wykazały, że po jednej ciąży względne ryzyko ESRD związane z stanem przedrzucawkowym wynosiło 4,1 (95% CI, 3,1 do 5,5); po dwóch ciążach względne ryzyko ESRD wynosiło 3,1 (95% CI, 2,0 do 4,9) dla stanu przedrzucawkowego w pierwszej ciąży, 6,1 (95% CI, 3,6 do 10,3) dla stanu przedrzucawkowego w drugiej ciąży oraz 5,7 (95%…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek cd

2 miesiące ago

519 words

Badania walidacyjne wykazały, że 97% pacjentów z wcześniejszym rozpoznaniem cukrzycy i 88% pacjentów z wcześniejszą diagnozą choroby reumatycznej jest zarejestrowanych w tych warunkach w Medical Birth Registry.20,21 Urodzenie zostało zarejestrowane jako poród martwy, jeśli niemowlę umarło przed lub w trakcie porodu. Stan cywilny był dychotomiczny jako osoba samotna (rozwiedziona lub nie mieszkająca z partnerem) lub…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek ad

2 miesiące ago

534 words

Oceniliśmy także związek między urodzeniem małego dziecka w ciąży a porodem przedwczesnym a ryzykiem późniejszego wystąpienia ESRD. Metody Osoby badane Od 1967 r. Dane medyczne dotyczące wszystkich urodzeń w Norwegii (całkowita liczba ludności, 4,5 miliona) z ciążą co najmniej 16 tygodni zostały przesłane do rejestru urodzenia w medycynie w Norwegii.14 Powiadomienie jest obowiązkowe i jest…

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek

2 miesiące ago

566 words

Nie wiadomo, czy stan przedrzucawkowy jest markerem ryzyka dla późnej fazy schyłkowej choroby nerek (ESRD). Metody Połączyliśmy dane z medycznego rejestru urodzeń w Norwegii, który zawiera dane dotyczące wszystkich urodzeń w Norwegii od 1967 r., Z danymi z norweskiego rejestru chorób nerek, który zawiera dane dotyczące wszystkich pacjentów otrzymujących diagnozę schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) od…