Skip to content

Adalimumab z lub bez metotreksatu w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

9 miesięcy ago

282 words

To samo podejście zastosowano, gdy liczba stawów z utratą ruchu była używana jako kryterium wyrównania. Jeżeli jedna z ocen globalnych została zastosowana jako kryterium zaostrzenia, każdy wzrost o więcej niż 30% w skali wizualno-analogowej od 0 do 100 był wystarczający i nie wystąpił minimalny klinicznie istotny wzrost (np. Wzrost od 2 do 4 kwalifikuje się…

Adalimumab z lub bez metotreksatu w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów cd

9 miesięcy ago

537 words

Leki przeciwbólowe były również dozwolone, z wyjątkiem 12 godzin poprzedzających ocenę stawów. W 16 tygodniu pacjenci z reakcją American College of Rheumatology Pediatrics 30% (ACR Pedi 30) zostali poddani randomizacji w stosunku 1: w obrębie ich odpowiednich warstw, aby otrzymywać podskórne wstrzyknięcia adalimumabu lub placebo co drugi tydzień w ciągu 32 tygodni, podwójnie ślepa faza…

Adalimumab z lub bez metotreksatu w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów ad

9 miesięcy ago

297 words

Pacjenci wcześniej nie byli leczeni metotreksatem lub byli wcześniej leczeni metotreksatem i mieli zdarzenia niepożądane lub niewystarczającą odpowiedź. Pacjenci byli wykluczeni z uczestnictwa, jeśli mieli klinicznie znaczące odchylenia w wskaźnikach hematologicznych, wątrobowych lub nerkowych; jeśli mieli ciągłą infekcję lub niedawno mieli poważne zakażenie wymagające hospitalizacji lub dożylne antybiotyki; jeżeli niedawno otrzymali szczepionki żywe lub atenuowane;…

Adalimumab z lub bez metotreksatu w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów

9 miesięcy ago

539 words

Czynnik martwicy nowotworów (TNF) ma patogenną rolę w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów. Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo adalimumabu, w pełni ludzkiego monoklonalnego przeciwciała anty-TNF, u dzieci z nienowotworowym młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Metody Pacjenci w wieku od 4 do 17 lat z aktywnym młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy wcześniej otrzymywali leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, zostali poddani…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 8

9 miesięcy ago

545 words

Natomiast ryzyko miopatii może być znacznie zwiększone u pacjentów, którzy przyjmują 80 mg symwastatyny na dobę (i kilka innych dużych schematów statyn), a także u tych, którzy również otrzymują pewne inne leki2-4 (np. Cyklosporynę i , jak znaleźliśmy w SEARCH, amiodarone11). Dlatego stosowanie tych leków u osób, które przyjmują tak wysokie dawki statyn i które…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 7

9 miesięcy ago

18 words

Gdy oba warianty rozpatrywano łącznie, redukcje były o 1,28 . 0,25% mniejsze na kopię allelu rs4149056 C (P <0,001) i 0,62 . 0,18% większe na kopię allelu rs2306283 G (P <0,001). Ogólnie rzecz biorąc w badaniu dotyczącym ochrony serca wystąpiły 23 określone lub początkowe przypadki miopatii u uczestników, którzy przyjmowali przypisane im 40 mg symwastatyny,…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 6

9 miesięcy ago

16 words

Pomiędzy rs4149056 i tymi trzema wariantami występowała jedynie umiarkowana nierównowaga sprzężeń (r2 <0,20 dla każdego porównania parami). W haplotypach z rs4149056 zarówno allel rs2306283 G, jak i allel rs3471512 C wiązały się z niższym ryzykiem miopatii, które miały znaczenie graniczne (odpowiednio P = 0,03 i P = 0,06), podczas gdy rs14545819 nie wydawało się wpływać…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów ad 5

9 miesięcy ago

201 words

Regiony genomowe związane z miopatią w badaniu stowarzyszenia Genomewide. Rysunek 1. Rysunek 1. Wyniki testów na trend w związku między myopatią a każdym SNP Mierzone w badaniu Stowarzyszenia Genomewide. Wartości P są pokazane dla każdego SNP mierzonego wśród 85 uczestników z miopatią i 90 dopasowanymi kontrolami, którzy przyjmowali 80 mg symwastatyny dziennie.

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów czesc 4

9 miesięcy ago

466 words

Podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego 5 lat, 24 przypadki miopatii (10 wyraźnych plus 14 początków) zidentyfikowano wśród 10 269 uczestników, którzy zostali przypisani do otrzymania 40 mg symwastatyny (z 23 przypadkami zidentyfikowanymi podczas uczestniczenia w badaniu przez uczestników) statyny) w porównaniu z 12 przypadkami (4 wyraźne plus 8 początków) wśród 10 267 osób, którym przydzielono…

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny – badanie genomewidów cd

9 miesięcy ago

337 words

Dane zebrano w ramach randomizowanych badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez Clinical Trial Service Unit, Oxford, Wielka Brytania, a genotypowanie zostało przeprowadzone przez Center National de Génotypage, Paryż. Członkowie komitetu pisarskiego przygotowali raport w imieniu grupy współpracy SEARCH (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org) i ponoszą odpowiedzialność za kompletność,…