Skip to content

otoczka surowicza sledziony

7 miesięcy ago

237 words

W dalszych fazach rozwoju fałd brzuszny wykazuje skłonność do sklejania się z fałdem grzbietowym, wskutek czego powstaje ostatecznie ester -blaszkowa -sieć większa, okrywająca jelita od dołu, a jednocześnie –jama sieciowa podlega odpowiedniemu przewężeniu. Część sieci większej, zawierająca w swym wnętrzu trzustkę, wykazuje ponadto skłonność do zrośnięcia się z otrzewną ścienną, wskutek czego gruczoł ten staje się wtórnie narządem zewnątrz otrzewnym. Odcinek sieci większej, w którym jest ujęta śledziona, ulega podziałowi na trzy odcinki wtórne. Są to: – wieź żołądkowo-śledzionowe (lig. gastrolienale), ciągnące się od krzywizny większej żołądka do wnęki śledzionowej, -otoczka surowicza śledziony (serosa lienalis) i wreszcie więź przeponowo śledzionowe (lig. phrenioolienale), rozpięte między wnęką śledzionową i przeponą. Wyrazem dążności do sklejania się sieci większej z krezkami może być zrost jej na pewnej przestrzeni z –krezką okrężniczą (mesocolon), Znaczenie-sieci większej jest dotychczas wystarczająco wyjaśnione, czego dowodem jest chociażby zupełny brak w podręcznikach fizjologii rozdziału poświęconego omawianiu roli otrzewnej. W przypadkach chorobowych sieć większa jest w stanie ograniczyć zasiąg sprawy zapalnej, a nawet wstrzymać krwotok wewnętrzny. [patrz też: fagocyty, spóźniająca się miesiączka, pilates efekty po miesiącu ]

0 thoughts on “otoczka surowicza sledziony”

Powiązane tematy z artykułem: fagocyty pilates efekty po miesiącu spóźniająca się miesiączka