Skip to content
7 miesięcy ago

233 words

Oskrzela (bronchi]. Każde z dwóch oskrzeli (prawego i lewego) ma postać stosunkowo krótkiego przewodu, przenikającego poprzez. – wnękę płucną (hilus pulmanie) do wnętrza miąższu płucnego . Tutaj oskrzele ciągnie się w kierunku podstawy płnc, oddając po drodze szereg nieco węższych oskrzeli wtórnych (bronchii secundarii): -grzbietowych (broncliii sec, dorsales), oraz brzusznych (bronchii sec. verurales), Jak nadmieniłem powyżej, od odcinka końcowego tchawicy odchodzi u Ruminantia i u Suidae dodatkowe oskrzele wtórne ibronchus eparterialis), przeznaczone dla płata szczytowego płuca prawego. W związku z powyższym, należy rozróżnić w oskrzelu dwa następujące odcinki: cześć zewnątrzpłucną (pars estrapulmonalie); rozciągającą się od rozwidlenia tchawiczego do wnęki płucnej i ; cześć wewnątrzpłucną (pars irurapulmonalis), przebiegającą we wnętrzu miąższu płucnego i podlegającą tutaj rozgałęzieniom . Budowa ścian oskrzeli przypomina budowę tchawicy z tym jednak zastrzeżeniem, że w miarę zmniejszania się średnicy przekroju oskrzela chrząstki tracą stopniowo charakter obręczy podkowiastych, a przybierają kształt nieprawidłowych płytek oskrzelowych (laminae broncłiiales}, rozsianych bezładnie wokół ścian oskrzeli. Dobrze wyrażona – mięśniówka oskrzelowa (muscularis bronchialie) reguluje średnicę światła oskrzeli, zależnie od chwilowych potrzeb (zwiększa lub zmniejsza zaopatrzenie ustroju w tlen). [patrz też: reparil tabletki, spóźniająca się miesiączka, triderm masc ]

0 thoughts on “Oskrzela”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: reparil tabletki spóźniająca się miesiączka triderm masc