Skip to content

okreznica róznicuje sie na trzy odcinki

7 miesięcy ago

194 words

Równolegle do zmian zachodzących w położeniu żołądka, występują przemieszczenia i w obrębie jelit. Pętla jelitowa pierwotna (ansa intestinalis primitiva), wierzchołkiem swym skierowana ku pępowinie (w punkcie tym odchodzi od pętli przewód pępkowo-jelitowy), wskutek nierównomiernego wzrostu cewy pokarmowej, podlega skrętowi, którego osią jest t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. }, Skręt ten, wynoszący w sumie 360°, odbywa się w ten sposób, że odcinek pętli okrężnej wędruje ku stronie prawej jamy brzusznej, a odcinek z którego powstanie w przyszłości jelito cienkie przemieszcza się w lewo. W wyniku ostatecznym tego nieco zawiłego procesu oraz rozrostu okrężnicy, jelito ślepe umieszcza się w prawym dole biodrowym, a cała okrężnica różnicuje się na trzy odcinki: okrężnicę wstępującą, poprzeczną i zstępującą, przy czym krezki odcinka pierwszego i ostatniego (mesocalon ascendens et mesocolort descendens) wykazują dążność do sklejania się z otrzewną ścienną i tylko krezka okrężnicy poprzeczna (mesocolon transversum) zachowuje samodzielność, lub zrasta się z fałdem tylnym sieci większej. [przypisy: amika wrzesnia, sanatorium nad kryniczanką, dulcobis ulotka ]

0 thoughts on “okreznica róznicuje sie na trzy odcinki”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: amika wrzesnia dulcobis ulotka sanatorium nad kryniczanką