Skip to content

Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni

7 miesięcy ago

202 words

Obydwie części razem wzięte noszą nazwę – głośni (glottis). Powyżej fałdów głosowych napotykamy słabiej rozwinięte i mniej wnikające do wnętrza krtani – fałdy kieszonkowe (plicae ventriculares) o niewyjaśnionym znaczeniu. Między fałdem głosowym i fałdem kieszonkowym widnieje mniej lub więcej głęboki zachyłek jamy krtaniowej. tzw. zachyłek kieszonkowy Morgagniego (ventriculus laryngis Molgagnii) . Jest on wyjątkowo silnie rozwinięty u Anthropomorphae i stanowi prawdopodobie famę o charakterze oddźwiękowym (rezonansowym). Należy tutaj dodać, że u niektórych ssaków (Rangijer tarandus, Antilopinae) istnieje ponadto nie parzysta – zatoka krtaniowa (sinus laryngeus), zachyłek jamy krtaniowej, umieszczony między chrz. tarczowatą i nagłośnią. Zaczątek zatoki krtaniowej występuje i u Equidae. Całą okolicę jamy krtaniowej położoną przed (albo nad) głośnią nazywamy- przedsionkiem krtaniowym (restibulum. laryngis), okolicę zaś umieszczoną za fałdami głosowymi ujmujemy pod nazwą – części dolnej jamy krtaniowej (pars inf, cari laryngis). Jak już była o tym wzmianka, część dolna jamy krtaniowej przechodzi bezpośrednio w światło tchawicy. [przypisy: dp med jabłonna, sanatorium nad kryniczanką, amika wrzesnia ]

0 thoughts on “Obydwie czesci razem wziete nosza nazwe – glosni”

Powiązane tematy z artykułem: amika wrzesnia dp med jabłonna sanatorium nad kryniczanką