Skip to content

Obydwie chrzastki nalewkowate sa umieszczone symetrycznie i oddzielone od siebie niewielka przestrzenia

7 miesięcy ago

199 words

Znaczenie obu wyrostków będzie podane przy omawianiu mechaniki krtani. Obydwie chrząstki nalewkowate są umieszczone symetrycznie i oddzielone od siebie niewielką – przestrzenią międzynalewkowatą (spatium. interarytaenoideum R. P. ). Przestrzeń ta może ulegać powiększariiu i zmniejszaniu, wskutek ruchów ksobnych i odsobnych chrz. nalewkowatych. I ten szczegół wiąże się z mechaniką ruchów krtani . Chrząstka nagłośniowa (cart. epiglottica s. epiglottis) jest umieszczona pod krawędzią przednią chrz. tarczowatej i ma kształt listka z ogonkiem (petiolus), przytwierdzonym do kąta dwuściennego chrz. tarczowatej. W samym listku czyli- blaszce (lamina epiglottidis) rozróżniamy: – powierzchnię przednią (facies ant. ), oddzieloną od nasady języka zachyłkiem jamy ustnej, zwanym – dolinką jezykowo-nagłośniową oraz wklęsłą – powierzchnię tylną (facies post), zwróconą w kierunku- wpustu krtaniowego (aditus ad laryngem). O stosunkach przestrzennych między nagłośnią (krawędzią tylną podniebienia miękkiego była już mowa powyżej. Nagłośnia jest chrząstką nader ruchomą: przechylenie jej blaszki ku tyłowi zamyka szczelnie wejście do krtani, a uniesienie zapewnia łączność między gardzielą i jamą krtaniową. [hasła pokrewne: dyżury aptek sandomierz, ihit warszawa, węzły chłonne nadobojczykowe ]

0 thoughts on “Obydwie chrzastki nalewkowate sa umieszczone symetrycznie i oddzielone od siebie niewielka przestrzenia”

  1. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sandomierz ihit warszawa węzły chłonne nadobojczykowe