Skip to content

Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez

7 miesięcy ago

158 words

Między mięśniem a śluzówką znajduje się – więz. głosowe (lig. vocale) o identycznym przebiegu, mające za zadanie zapobieganie marszczeniu się śluzówki w czasie skurczu mięśnia. M. głosowy kurcząc się napina fałd głosowy, co następuje podczas wydawania tonu wysokiego. Szpara, przedzielająca fałdy głosowe prawy od lewego, nosi nazwę – głośni (glottis). 3) M. nalewkowaty poprzeczny (m. arytaenoideus transversus) ma kształt pasma poprzecznego, wypełniającego przestrzeń międzynalewkowatą i przymocowującego się do obydwóch chrz. nalewkowatych . Skurcz omawianego mięśnia zbliża do siebie chrząstki nalewkowate oraz fałdy głosowe, co wywołuje szczelne zamknięcie głośni (glottis). Zamykanie głośni 2) odbywa się w czasie wielkich wysiłków cielesnych, gdyż umożliwia unieruchomienie klatki piersiowej, na której znajduje przyczep wiele mięśni należących do kończyn przednich. [przypisy: alarm wybudzeniowy, fenomed, altermed katowice ]

0 thoughts on “Miedzy miesniem a sluzówka znajduje sie wiez”

Powiązane tematy z artykułem: alarm wybudzeniowy altermed katowice fenomed