Ograniczona tolerancja profilaktyki Ofloksacyną i pirazynamidem przeciw gruźlicy

Wybuch gruźlicy opornej na ryfampinę, izoniazyd, streptomycynę i ethambutol wystąpił w naszej instytucji1 w związku z nawrotami wśród naszych pracowników służby zdrowia po badaniu skórnym tuberkulin. Szesnastu pracowników weszło w sześciomiesięczne badanie, w którym stosowano ofloksacynę (800 mg na dobę) i pyrazinamid (1500 mg dziennie) po zatwierdzeniu przez odpowiednie komisje weryfikacyjne.
Działania niepożądane spowodowane tymi lekami były bardzo częste. Spośród 16 pracowników 14 odstąpiło od profilaktyki po mniej niż sześciu miesią...

Chemioterapia z radioterapią AD 2

W 1994 roku zainicjowaliśmy badanie Hodgkin s Disease, aby zbadać, czy sama terapia ABVD u tych pacjentów prowadziłaby do kontroli choroby podobnej do tej, jaką osiągnięto w terapii opartej na promieniowaniu, ale z mniejszą liczbą zgonów z powodu skutków późnego leczenia.Wcześniej, po medianie długości okresu obserwacji wynoszącego 4,2 roku, stwierdziliśmy, że odsetek zwolnień z postępu choroby był wyższy wśród pacjentów przydzielonych do radioterapii niż wśród osób, którym przypisano samą terapię ABVD; nie wykryto różnicy w stopniu przeży...

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego czesc 4

Mianem oznaczającym liczbę przypadków śmiertelności była liczba kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi na początku 10-letniego okresu, a licznikiem była liczba zgonów z powodu raka piersi w ciągu 10 lat od rozpoznania. Zbliżenia
Wielkość naddiagnozy
Zwiększona częstość występowania małych guzów jest wczesnym wskaźnikiem efektu przesiewowego, który może być wynikiem skutecznego badania przesiewowego lub nadmiernej diagnozy. Zakładając stabilną podstawową częstość występowania ciężaru choroby i brak rozpoznania guzów, ...

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad 5

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka. Najwęższym jej miejscem jest część środkowa, w której widnieją dwa grube, podłużne fałdy, prawy i lewy. Są to wielokrotnie już wspominane fałdy głosowe (plicae vocalee), ciągnące się symetrycznie od kąta dwuściennego do chrz. nalewkowatych. Są one utworzone przez śluzówkę o nabłonku wielowarstwowym płaskim, pod którą znajduje się więzadło głosowe, a bocznie od niego m. głosowy. Fałdy głosowe są właściwymi narządami głosotwórczymi, których drgania, wywoływane przepływem powie...

Najnowsze zdjęcia w galerii leczeniedepresji.edu:

334#pamiętnik violetty allegro , #klapki damskie allegro , #naklejki wodne na paznokcie allegro , #zasiłek macierzyński dokumenty , #sanatorium nfz kolejka oczekujących , #wysypka bostońska okres wylęgania , #uprawnienia honorowego dawcy krwi , #pilates efekty po miesiącu , #poradnia zaburzeń metabolicznych , #rezonans głowy cena ,