Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny - badanie genomewidów ad 8

Natomiast ryzyko miopatii może być znacznie zwiększone u pacjentów, którzy przyjmują 80 mg symwastatyny na dobę (i kilka innych dużych schematów statyn), a także u tych, którzy również otrzymują pewne inne leki2-4 (np. Cyklosporynę i , jak znaleźliśmy w SEARCH, amiodarone11). Dlatego stosowanie tych leków u osób, które przyjmują tak wysokie dawki statyn i które mają allel C polimorfizmu rs4...

Chemioterapia z radioterapią AD 5

Szacowana mediana czasu obserwacji wynosiła 12 lat. Zakończono procesy przeglądania danych i rozwiązywania zapytań, a baza danych została zablokowana 15 lipca 2011 r. Wyniki
Pacjenci
Szczegółowy opis charakterystyki pacjentów i leczenia, które otrzymali, został opublikowany poprzednio14 i jest również podany w dodatkowym dodatku. W okresie od stycznia 1994 r. Do kwietnia 200...

Kortykosteroidy, zapalenie nerwu wzrokowego i stwardnienie rozsiane

Raport Beck et al. (Wydanie 9 grudnia) na wpływ kortykosteroidów na dalszy rozwój stwardnienia rozsianego u pacjentów z zapaleniem nerwu wzrokowego dochodzi do kilku zdumiewających i zastanawiających wniosków na temat naturalnego przebiegu stwardnienia rozsianego.
Po pierwsze, próba leczenia zapalenia nerwu wzrokowego, 2 źródło danych autorów, została zaprojektowana głównie w celu zbadania s...

Hallervorden i historia

Związek ten był silniejszy, jeśli ciąża przedrzucawkowa zakończyła się urodzeniem niemowlęcym lub urodzonym przedwcześnie. Wyniki te były niezależne od potencjalnych zaburzeń związanych z porodem, w tym wieku matki w momencie porodu, roku porodu, stanu cywilnego matki, wrodzonej wady rozwojowej niemowlęcia i urodzenia martwego dziecka, i były widoczne ponad 10 lat po zakończeniu ciąży. Okazał...

Najnowsze zdjęcia w galerii leczeniedepresji.edu:

334#prostownica allegro , #pamiętnik violetty allegro , #klapki damskie allegro , #naklejki wodne na paznokcie allegro , #zasiłek macierzyński dokumenty , #sanatorium nfz kolejka oczekujących , #wysypka bostońska okres wylęgania , #uprawnienia honorowego dawcy krwi , #pilates efekty po miesiącu , #poradnia zaburzeń metabolicznych ,