Krtan

Krtań (larynx), Jeżeli jama nosowa została włączona w obrąb układu oddechowego w sposób wtórny. i niejako epizodycznie, a jama gardłowa była i pozostała ośrodkiem wielu •możliwości (p. narządy skrzelopochodne), to krtań można uważać za pierwszy odcinek układu oddechowego, posiadający już od zarania charakter swoisty i wyraźnie zarysowany. Jest ona nie tylko narządem , lecz równie...

Ocena przewodu pokarmowego u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza

W swoich badaniach pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza Rockey and Cello (wydanie z 2 grudnia) nie próbowali wykluczyć celiakii jako potencjalnej przyczyny i sugerują, że ta możliwość jest mało prawdopodobna. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę dobrze znaną prezentację celiakii z samą anemią z niedoborem żelaza2. W innych seriach choroba trzewna była podstawową przyczyną ...

Wielkość guza nowotworowego, nadmierna diagnoza i skuteczność skriningu mammograficznego ad 7

Niedawne badanie prospektywne z udziałem kobiet z rakiem piersi wykazało, że prognozy tych, których nowotwory mają korzystne cechy molekularne, były podobne niezależnie od tego, czy ich guzy były większe czy mniejsze niż 2 cm.8 Chociaż niewielu klinicystów zakwestionowałoby, że stan węzłów jest o wiele lepszy wskaźnik potencjału przerzutowego i agresywności biologicznej niż rozmiar guza...

SARS - Patrząc wstecz na pierwsze 100 dni ad

Umięśnienie krtani i jest umięśnieniem trzewnym, skrzelopochodnym, czego wyrazem jest jego unerwienie przez n. błędny. Umięśnienie to składa się z szeregu drobnych jednostek mięśniowych prążkowanych, których działalność sprowadza się do następujących zadań zasadniczych: a) napinanie fałdów głosowych, b) zamykanie głośni (glottis), c) przewężanie części głosowej głośni (pars...

Najnowsze zdjęcia w galerii leczeniedepresji.edu:

334#błędnik sitowy , #prostownica allegro , #pamiętnik violetty allegro , #klapki damskie allegro , #naklejki wodne na paznokcie allegro , #zasiłek macierzyński dokumenty , #sanatorium nfz kolejka oczekujących , #wysypka bostońska okres wylęgania , #uprawnienia honorowego dawcy krwi , #pilates efekty po miesiącu ,