Leczenie nadciśnienia u osób w podeszłym wieku

Wskaźniki zgonów z udaru we wschodnich i zachodnich krajach. W artykule towarzyszącym artykułowi Becketta i wsp.1 na temat wyników nadciśnienia w teście o bardzo podeszłym wieku (HYVET), Kostis (wydanie maja) 2 opisuje, dlaczego uważa, że dane z badania są ważne. Jednak zdecydowana większość pacjentów, którzy zostali włączeni do badania (3670 z 3845) pochodziła z...

Stan przedrzucawkowy i ryzyko schyłkowej niewydolności nerek

Nie wiadomo, czy stan przedrzucawkowy jest markerem ryzyka dla późnej fazy schyłkowej choroby nerek (ESRD). Metody
Połączyliśmy dane z medycznego rejestru urodzeń w Norwegii, który zawiera dane dotyczące wszystkich urodzeń w Norwegii od 1967 r., Z danymi z norweskiego rejestru chorób nerek, który zawiera dane dotyczące wszystkich pacjentów otrzymujących diagno...

Warianty SLCO1B1 i miopatia indukowana przez statyny - badanie genomewidów cd

Dane zebrano w ramach randomizowanych badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez Clinical Trial Service Unit, Oxford, Wielka Brytania, a genotypowanie zostało przeprowadzone przez Center National de Génotypage, Paryż. Członkowie komitetu pisarskiego przygotowali raport w imieniu grupy współpracy SEARCH (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artyk...

Autochtoniczna gorączka krwotoczna krymsko-kongijska w Hiszpanii czesc 4

Śluzówka, wyposażona w liczne śluzowe – gruczoły oskrzelowe (glae. bronchialee), jest pokryta migawkowym nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym. Zarówno tchawica jak i oskrzela wraz z ich odgałęzieniami stanowią to, co nazywamy - przestrzeniami martwymi układu oddechowego, tj. nie biorącymi bezpośredniego udziału w przemianach gazowych ustroju, Z powyższego wynika, ...

Najnowsze zdjęcia w galerii leczeniedepresji.edu:

334#neurolog badania do pracy , #gojnik cena , #błędnik sitowy , #prostownica allegro , #pamiętnik violetty allegro , #klapki damskie allegro , #naklejki wodne na paznokcie allegro , #zasiłek macierzyński dokumenty , #sanatorium nfz kolejka oczekujących , #wysypka bostońska okres wylęgania ,