Skip to content
7 miesięcy ago

227 words

Krtań (larynx), Jeżeli jama nosowa została włączona w obrąb układu oddechowego w sposób wtórny. i niejako epizodycznie, a jama gardłowa była i pozostała ośrodkiem wielu •możliwości (p. narządy skrzelopochodne), to krtań można uważać za pierwszy odcinek układu oddechowego, posiadający już od zarania charakter swoisty i wyraźnie zarysowany. Jest ona nie tylko narządem , lecz również, podobnie jak tchawica i oskrzela, przewodem+ oddechowym, a mianowicie tym jego odcinkiem, którego naczelnym zadaniem jest czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dalszych odcinków przewodu oddechowego. Poza tym krtań jest narządem głosotwórczym i narządem pomocniczym. biorącym udział w powstawaniu i utrzymywaniu tłoczni brzusznej (prelum. abdominale). Nawiązując do roli krtani jako chroni ci elki dróg oddechowych przed niebezpieczeństwem dostania się do nich ciał obcych (pokarm) wypada tutaj nadmienić, że w związku z powyższym rozróżniamy u ssaków dwa zasadnicze położenia krtani. Są to:-położenie wewnątrznozdrzowe albo-górne (positio intranarialis) , w którym wejście do krtani; a w szczególności – głośnia jest umieszczona ponad krawędzią tylną podniebienia miękkiego, i – Położenie podnozdrzowe albo dolne (positio subnarialie), kiedy nagłośnia, a wraz z nią i wejście do krtani, znajdują się pod podniebieniem miękkim . [hasła pokrewne: altermed katowice, dulcobis ulotka, dyżury aptek sandomierz ]

0 thoughts on “Krtan”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice dulcobis ulotka dyżury aptek sandomierz