Skip to content

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka

7 miesięcy ago

211 words

Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka. Najwęższym jej miejscem jest część środkowa, w której widnieją dwa grube, podłużne fałdy, prawy i lewy. Są to wielokrotnie już wspominane fałdy głosowe (plicae vocalee), ciągnące się symetrycznie od kąta dwuściennego do chrz. nalewkowatych. Są one utworzone przez śluzówkę o nabłonku wielowarstwowym płaskim, pod którą znajduje się więzadło głosowe, a bocznie od niego m. głosowy. Fałdy głosowe są właściwymi narządami głosotwórczymi, których drgania, wywoływane przepływem powietrza wydechowego, są źródłem fal dźwiękowych. Trójkątną szparę, oddzielającą od siebie obydwa fałdy głosowe, nazywamy – częścią glosową głośni(glottis rocalis). Może ona ulegać przewężeniu (m. pierścienno-nalewkowaty boczny) lub rozszerzeniu (m. pierścienno-nalewkowaty tylny) i w zależności od tego wydawany glos jest wyższy lub niższy. W czasie dużych wysiłków fizycznych część głosowa głośni ulega szczelnemu zamknięciu. Dogrzbietowo część głosowa głośni przechodzi w szerszą, ale krótszą – część oddechową głośni glottis respiratoria) , umieszczoną między trzonami chrz. nalewkowatych. [przypisy: medikon grodzisk, altermed katowice, triderm masc ]

0 thoughts on “Jama krtaniowa nie jest równomiernie szeroka”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice medikon grodzisk triderm masc