Skip to content
7 miesięcy ago

190 words

Pomijam tutaj pozostałe wytwory komórek, posiadające charakter –fermentów komórkowych (np. ferment heminowy Warburga). Nawiązując do tego, cośmy powiedzieli powyżej, ogniwami obwodowymi łańcucha oddechowego , poza pęcherzykami płucnymi są –hemoglobina cytochrom komórkowy i wreszcie składniki chemiczne, podlegające utlenianiu. To utlenianie wyzwala energię chemiczną ciał organicznych, przeistaczając ją w energię termiczną i mechaniczną. Układ oddechowy anatomiczny, rozpoczynający się u nozdrzy nosa, a kończący się pęcherzykami oddechowymi płuc, pełni funkcje o charakterze wyłącznie oddechowym nie na całym swym przebiegu. Istotnie, pozostają z nim w ścisłej łączności narządy, które w gruncie rzeczy narządami oddechowymi nie są. Mam tutaj na myśli: narząd węchowy, zatoki przynosowe, narząd głosowy, krtań oraz opłucną. Rozwój rodowy i osobniczy układu oddechowego. Narządami oddechowymi kręgowców wodnych są skrzela (branchia}, będące w swej istocie silnie ukrwionymi fałdami śluzówki jamy gardłowej, pooddzielanymi od siebie – szczelinami skrzelowymi (fissurae branchiales). [patrz też: reparil tabletki wrocław, dulcobis ulotka, reparil tabletki ]

0 thoughts on “hemoglobina”

Powiązane tematy z artykułem: dulcobis ulotka medikon grodzisk reparil tabletki