Skip to content
7 miesięcy ago

214 words

Wielkość oraz stosunki topograficzne sieci większej zależą od wielu okoliczności, z pośród których na pierwsze miejsce wysuwają się: położenie krzywizny większej żołądka, budowa żołądka (przeżuwacze) i ułożenie okrężnicy (koniowate). U Hominidae, u Carnirov a i u Suidae, u których krzywizna większa żołądka styka się ze ścianą brzuszną, sieć większa jest silnie. rozwinięta i na kształt fartucha okrywa od dołu jelita. U Equidae, wskutek rozrostu okrężnicy, wtłaczającej się między ścianę brzuszną i żołądek, sieć większa ma postać niewielkiego fałdu położonego nad okrężnicą. U Ruminantia , wykazujących budowę złożoną żołądka i zawiłe przemieszczenia trzewi, stosunki topograficzne otrzewnej w ogóle, a w szczególności topografia sieci większej przedstawiają się zupełnie swoiście i nie nadają się do zwięzłego przedstawienia. Ograniczę się tutaj tylko do wzmianki, że fałd brzuszny sieci większej ciągnie się na kształt bandaża od rowka podłużnego prawego żwacza do dwunastnicy, gdzie wchodzi w ścisły związek z krezką okrężnicy, a w sposób pośredni i z siecią mniejszą. [podobne: altermed katowice, błędnik sitowy, sanatorium nad kryniczanką ]

0 thoughts on “fald brzuszny”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice błędnik sitowy sanatorium nad kryniczanką