Skip to content
7 miesięcy ago

175 words

W bardzie) złożonym ustroju, jak np. u pchły wodnej (Dophnia), występuje to sarno, Mianowicie zakażenie jej grzybem Monospora cuspidata wywołuje fagocytarne zjawiska, sprowadzające się do przypływu do przewodu pokarmowego fagocytów, które wychwytują i trawią zarodniki grzyba. Jeżeli fagocyty nie zdołają szybko zniszczyć zarodników, to część z nich przerasta dając postacie wegetatywne, które już nie poddają się strawieniu wewnątrzkomórkowemu fagocytów. Rozmnażanie się grzyba powoduje śmierć pchły wodnej, co – jak widzimy – zależy od osłabienia lub niesprawności fagocyjów w zwalczaniu zakażenia. Zwalczanie zakażenia przez fagocyty widzimy także u owadów. Jeżeli larwie żuka z odmiany nosorożca wprowadzimy bardzo małą dawkę hodowli cholery, to larwa ginie, gdyż fagocyty nie pochłaniają zarazka cholery. Inaczej rzecz się ma, jeżeli zakazimy taką larwę wąglikiem. Występuje wtedy bardzo energiczna fagocytoza i fagocyty całkowicie niszczą zarazek, czyli odporność u nich na wąglik związana jest z fagocytozą. [przypisy: pilates efekty po miesiącu, altermed katowice, węzły chłonne nadobojczykowe ]

0 thoughts on “fagocyty”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice pilates efekty po miesiącu węzły chłonne nadobojczykowe