Skip to content

Chrzastka tarczowata

7 miesięcy ago

205 words

Z powyższego wynika, że krtań przedstawia rodowodowo bliski związek z częścią skrzelową gardzieli. Chrząstka tarczowata (cart, thyreoidea) powstaje z połączenia dwóch blaszek (laminaej, prawej i lewej, łączących się ze sobą swymi krawędziami brzusznymi pod kątem ostrym, otwartym ku górze. W każdej z blaszek rozróżniamy wolną – krawędź górną (margo sup. ),-krawędź przednią (margo ant. ), wyposażoną w tyle w róg przedni (cornu. ant. ) i połączoną z gałęzią tylną (cornu branchiale) k. gnykowej przy pomocy więzozrostu – błony gnykowo-tarczowatej (membrana hyothyreoidea). Pozostają jeszcze do wymienienia: – krawędź tylna (margop. ost. ), zaopatrzona w-róg tylny (cornu post. ) i – krawędź dolna (margo inf. ), łącząca się z takąż krawędzią blaszki przeciwległej. Krawędź tylna jest połączona z łukiem chrz. pierścieniowatej za pośrednictwem krótkiej – błony pierścienno-tarczowatej (membrana cricothyreoidea), róg zaś tylny (cornu post. ) na wiązuje łączność stawową (typu jamowego) z blaszką chrząstki pierścieniowatej i stanowi oś, dookoła której następują ruchy pochylania i unoszenia się chrz. tarczowatej. [podobne: altermed katowice, patrycja mikula instagram, węzły chłonne nadobojczykowe ]

0 thoughts on “Chrzastka tarczowata”

Powiązane tematy z artykułem: altermed katowice patrycja mikula instagram węzły chłonne nadobojczykowe